• Трансформація звітності за МСФЗ

Трансформація звітності за МСФЗ

Трансформація звітності за МСФЗ — процес підготовки звітності, яка відповідає вимогам МСФЗ, шляхом внесення коригувань в звітність, підготовлену за національними або іншими стандартами ведення бухгалтерського обліку.

Використовується в тому випадку, якщо необхідна звітність за МСФЗ, але облік ведеться за іншими стандартами (напр., в зв'язку з законодавчими вимогами, відсутністю необхідних навичок у персоналу і т.д.).

Переваги залучення BDO для виконання трансформації звітності Вашої компанії:

  • практичний досвід виконання проектів у всіх сферах економіки (промисловість, агро, ритейл, IT і т.д.)
  • висока кваліфікація персоналу і жорсткі міжнародні внутрішні стандарти BDO
  • поєднання кращих світових практик та глибокого розуміння українських особливостей