Подання звітності в форматі iXBRL за 2020 рік в Україні

Подання звітності в форматі iXBRL за 2020 рік в Україні

У цьому повідомленні йдеться, що підприємства, визначені в частині другій статті 12¹ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» подають фінансову звітність за 2020 рік, перший квартал, перше півріччя та дев'ять місяців 2021 року в порядку і строки, які визначені законодавством, за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1« Загальні вимоги до фінансової звітності», а банки подають фінансову звітність за формами, визначеними Національним банком України.

Коротко про БДО в Україні

При цьому, такі підприємства також повинні будуть скласти фінансову звітність в електронній формі на основі таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року і подати її в центр збору фінансової звітності, попередньо зареєструвавшись в ньому.

В даний час фахівці продовжують розробляти оновлену версію електронного формату Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року. Попередньо завершити оновлення планують до кінця січня 2021 року.

У зв'язку із вищезазначеним, 24 грудня 2020 Комітетом з управління Системою фінансової звітності, який був створений відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо розробки та впровадження системи фінансової звітності між Мінфіном, НКЦПФР, Нацбанком, Держстатом, ОСНАД і ДПС, прийнято рішення рекомендувати регуляторам фінансових ринків в межах своїх повноважень забезпечити необхідні заходи з продовження термінів подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної на основі таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року, в центр збору фінансової звітності за 2020 рік, перший квартал, перше півріччя та дев'ять місяців 2021 і не застосовувати санкції за неподання такої звітності суб'єктами господарювання в терміни, визначені законодавством, протягом 2021 року.

Дізнатися більше про послуги з iXBRL