Марина Забой

Марина Забой

Керівник відділу методології та контролю якості, Партнер

CAP | DipIFR | ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Професійний досвід

Понад 20 років досвіду роботи у сфері аудиту у BDO в Україні.

Досвід роботи у сферах методології та контролю якості в аудиті. Відповідальна за внутрішній контроль якості аудиторських послуг.

Технічна допомога в застосуванні МСА, МСФЗ, НП(С)БО України, тощо.

Понад 5 років досвіду в проведенні внутрішнього навчання різного рівня складності для аудиторів.