Сергій Балченко

Сергій Балченко

Керуючий партнер / Директор

Аграрний сектор | Державний сектор | Виробництво | Транспорт і логістика | Фінансовий сектор | Природні ресурси та Енергетика

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Відповідає за розширення сфер послуг компанії, міжнародні відносини, управління проектами.

Має більш ніж дев'ятнадцятирічний безперервний досвід аудиторської роботи. Проводив аудит компаній, що працюють в різних галузях економіки України, Росії, Грузії, Білорусі, Молдови, як за національними, так і за міжнародними стандартами. Працюючи в Аудиторській Палаті України першого скликання, пан Балченко зробив великий внесок в розвиток національного аудиту, розробивши Національні Нормативи Аудиту, вперше в Україні взявши за основу Міжнародні Стандарти Аудиту та Кодекс Професійної Етики Аудиторів. Дані нормативи послужили поштовхом до повного застосування на території України Міжнародних Стандартів Аудиту.