Розробка модулів автоматизації обліку

BDO in Ukraine вже досить довго консультує бізнес з питань впровадження й використання облікових, ERP і CRM-систем. З одного боку, наші методологи комплексно покривають запити з написання облікових політик і трансформації звітності за МСФЗ, а з іншого — наші досвідчені технічні фахівці проводять автоматизацію ведення обліку і розробляють необхідні модулі (add-on) для практично всіх типів наявних систем. Це унікальне поєднання висококласної методологічної підтримки і технічної експертизи за специфічним кодингом дозволяє виконувати завдання будь-якої складності і пропонувати компаніям рішення з локалізації, які не завжди гарантують самі постачальники.

Функціональні рішення від наших консультантів і програмістів для традиційних та альтернативних облікових систем у вигляді окремих модулів згідно МСФЗ:

  • Резерв уцінки запасів
  • Дисконтування фінансових позик
  • Резерв дебіторської заборгованості
  • Оренда
  • Резерв відпусток
  • Фінансові інструменти
  • Біологічні активи рослинництва

Основний контакт