Тренінг «IFRS 15. Дохід від договорів з клієнтами»

З набуттям чинності нового стандарту – IFRS 15 «Дохід від договорів з клієнтами» змінилися критерії для визнання доходів. На відміну від стандартів, що раніше використовувалися для визнання виручки, МСФЗ 15 не містить детальних інструкцій щодо процесу визнання, а лише визначає основні принципи складання звітності.

МСФЗ 15 встановлює принципи, які підприємство повинно застосовувати, щоб повідомляти користувачам фінансової звітності корисну інформацію про природу, величину, час та невизначеність доходів і грошових потоків, що виникають внаслідок договору з клієнтом.
Під час тренінгу ми поговоримо про:
  • Принципи визнання доходів відповідно до МСФЗ 15
  • Визнання доходів за 5-рівневою моделлю
  • Витрати на складання та виконання контрактів та їх відображення в обліку
  • Відображення інформації про доходи у фінансовій звітності
  • Перше застосування МСФЗ 15

Тренінг буде корисний для бухгалтерів, фінансових аналітиків, керівників фінансових відділів та аудиторів.

Тренер: Федір Ушаков - фахівець в сфері МСФЗ і аудиту з досвідом роботи більше 10 років. Останнім часом зосереджений над завданнями по перевірці впровадження великими компаніями IFRS 15 Дохід від договорів з клієнтами, IFRS 9 Фінансові інструменти та IFRS 16 Оренда для цілей виконання завдань із аудиту. Має сертифікати АССА DipIFR (Rus.) і СІРА (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів). Практикуючий аудитор з сертифікатом АПУ (Аудиторською Палати України) серії А, Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

Пройшовши даний тренінг, ви зможете:
  • в найкоротші терміни усунути прогалини в знаннях і відточити навички практичного застосування МСФЗ 15 для більш якісної підготовки фінансової звітності;
  • застосовувати професійне судження для аналізу конкретних облікових ситуацій;
  • систематизувати знання щодо вимог до підготовки і застосування стандарту IFRS 15, контролювати і оптимізувати процес впровадження IFRS 15 для своєї організації.

У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтеся за телефоном +38 095 310 17 82 (WhatsApp, Viber) або academy@bdo.ua

Основний контакт