Відпустка в Україні. Правила та положення

Відпустка в Україні. Правила та положення

Право на оплачувану щорічну відпустку є одним з основних конституційних прав, що надаються громадянам України та іноземним робітникам, незалежно від типу підприємства, на якому вони працюють, та особливостей їх трудових договорів. 

Усі працівники мають право на оплачувану щорічну відпустку. Крім того, деякі категорії працівників мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку та відпустку без збереження заробітної плати більшої тривалості.

Про Розрахунок заробітної плати та кадрового адміністрування  >>

Типи відпусток

- Оплачувана щорічна відпустка (основна і додаткова)
- Навчальна
- Творча відпустка
- Спортивна
- Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами
- Відпустка без збереження заробітної плати

Оплачувана щорічна відпустка

- Мінімальна тривалість основної оплачуваної щорічної відпустки - 24 календарних дні на рік.
- Щорічний графік відпусток складається на початок року і враховує інтереси як роботодавця, так і побажання працівника.
- Після 6 місяців роботи на підприємстві працівник отримує право на основну і додаткову щорічну відпустку повної тривалості.
- Якщо частина щорічної відпустки надається до 6-місячного періоду безперервної роботи, її тривалість пропорційна відпрацьованому часу протягом цього періоду.
- Заробітна плата за майбутню щорічну відпустку має бути виплачена заздалегідь, але не пізніше, ніж за 3 дні до початку.
- Щорічну відпустку можна розділити на частини за умови, що основна її безперервна частина становить 14 календарних днів.
- На вимогу працівника частина оплачуваної щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією за умови, що сукупна загальна тривалість щорічної та додаткової відпусток, що надаються працівникові, не повинна бути менше 24 календарних днів.
- Всі зароблені, але невикористані дні щорічної відпустки компенсуються у разі звільнення працівника.

Також читайте про Всі нюанси добровільного страхування співробітників

Тривалість оплачуваної щорічної відпустки
 • Тривалість основної оплачуваної щорічної відпустки в Україні повинна становити не менше 24 календарних днів, хоча деякі категорії працівників мають право на більш тривалі періоди відпочинку.
 • Тривалість оплачуваної щорічної відпустки для сезонних і тимчасових працівників визначається пропорційно відпрацьованому часу.
 • Працівники, зайняті в гірничодобувної промисловості, мають право на 28 календарних днів щорічної відпустки, вчителі - до 56 календарних днів на рік, особи з інвалідністю - до 30 днів, неповнолітні працівники (до 18 років) - 31 день.
 • Загальна тривалість всіх щорічних відпусток, що надаються працівникові, не повинна перевищувати 59 календарних днів, для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах - 69 календарних днів на рік.
Додаткові щорічні відпустки надаються:
 • Працівникам, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах
 • Працівникам, залученим до роботи із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці
 • Працюючі жінки з неповнолітніми дітьми (двоє або більше дітей віком до 15 років)
 • Співробітникам з ненормованим робочим днем
 • Інші додаткові відпустки відповідно до законодавства України

За бажанням працівника додаткова щорічна відпустка може бути об'єднана з основною щорічною відпусткою або надана окремо.

Тривалість додаткових відпусток
 • Співробітники з ненормованим робочим днем мають право додаткову щорічну відпустку тривалістю до 7 календарних днів.
 • Працівники шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю до 35 календарних днів.
 • Працюючі жінки з неповнолітніми дітьми (двоє або більше дітей віком до 15 років), або яка усиновила дитину, один з батьків дитини-інваліда, одинока мати/батько мають право на додаткову оплачувану соціальну щорічну відпустку тривалістю 10 календарних днів.
 • Співробітники, що працюють на комп'ютері не менше половини робочого дня, мають право на додаткову відпустку тривалістю до 4 календарних  днів.
 • Працівникам, які успішно проходять професійне навчання, надається декілька видів навчальної відпустки, яка може бути або платною, або без збереження заробітної плати. Тривалість може варіюватися від 10 календарних днів до 4 місяців, в залежності від рівня акредитації навчального закладу.
Соціальна відпустка (материнство і батьківство)

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами - це оплачувана відпустка, яка фінансується  Фондом соціального страхування. Надається така відпустка вагітній працівниці на підставі листка тимчасової непрацездатності про вагітність.

Тривалість:

70 календарних днів – до народження дитини
56 – після народження дитини
70 календарних днів - після народження дитини у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів.

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років надається після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років зазвичай не компенсується. Відпустка по догляду за дитиною також може бути надана батькові дитини  або одному з працюючих бабусь і дідусів або іншому члену сім'ї. Можливість працювати неповний робочий день або виконувати свої обов'язки з дому під час відпустки по догляду за дитиною. Право на відпустку по догляду за дитиною до 6 років, в разі, коли стан здоров'я дитини потребує домашнього догляду на підставі медичної довідки.

Відпустка без збереження заробітної плати

 За згодою сторін:

 •  За сімейними обставинами або будь-якої іншої поважної причини
 • Не більше 15 календарних днів на рік

Обов'язкові положення:

 • Обов’язкова відпустка без збереження заробітної плати, відповідно до законодавства для окремих категорій працівників (працюючі пенсіонери, працівники з інвалідністю, працівники, які доглядають за хворим родичем, сумісники, і т.д.)
 • За угодою між роботодавцем і працівником, така відпустка може бути надана в будь-який час
 • Тривалість обов'язкової відпустки без збереження заробітної плати залежить від прав, передбачених законодавством.
Список використаної літератури:

1. Конституція України
2. Кодекс законів про працю України
3. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р №504 / 96-ВР