Розрахунок заробітної плати та кадрове адміністрування

Послуги з розрахунку заробітної плати та кадрового адміністрування

Наші фахівці можуть підготувати розрахунок заробітної плати та відповідних податків і зборів, а також підготувати і подати обов'язкову звітність в державні органи.
 
Послуги з розрахунку заробітної плати можуть містити:
 

 • Проведення нарахування заробітної плати двічі на місяць (аванс та кінцевий розрахунок);
 • Розрахунок інших нарахувань, передбачених трудовим договором або застосовуваною системою оплати праці (премії, понаднормові, інші компенсаційні виплати, ін.);
 • Розрахунок нарахувань по середньому заробітку (відпускні, лікарняні, тощо);
 • Проведення фінальних розрахунків при звільненні співробітників;
 • Розрахунок податків і внесків із винагороди фізичних осіб, які працюють за цивільно- правовими договорами;
 • Розрахунок податку з доходів фізичних осіб при нарахуванні додаткових благ фізичним особам;
 • Підготовка розрахункових відомостей, розрахункових листків і їх надсилання працівникам;
 • Надання роз'яснень щодо розрахунку заробітної плати та податків;
 • Підготовка та подання обов'язкової звітності до державнихі органів;
 • Підготовка банківських відомостей на перерахування заробітної плати співробітникам;
 • Збір всієї документації, необхідної для проведення розрахунку заробітної плати;
 • Підготовка деталізованих звітів щодо заробітної плати, податків та інших нарахувань;
 • Підготовка звіту з проводок для подальшого завантаження в облікову систему замовника;
 • Підготовка документів для податкових перевірок.

 
Послуги з кадрового адміністрування можуть містити:
 

 • Розробка або адаптація трудових договорів, посадових інструкцій, внутрішніх положень про оплату праці, преміювання та внутрішнього розпорядку;
 • Оформлення прийому працівників на роботу і припинення трудових відносин;
 • Оформлення кадрової документації, яка пов'язана з відпустками співробітників;
 • Ведення реєстру наказів / кадрової документації;
 • Оформлення табелів обліку робочого часу;
 • Обробка лікарняних листів, оформлення заявок на фінансування лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування;
 • Підготовка довідок з місця роботи та / або довідок про доходи на вимогу працівників;
 • Оформлення трудових книжок працівників;
 • Формування особистих справ працівників;
 • Оформлення іншої документації з кадрового діловодства.

Основні контакти