• Послуги з розрахунку заробітної плати та кадрового адміністрування

Послуги з розрахунку заробітної плати та кадрового адміністрування

 

Наші фахівці можуть підготувати розрахунок заробітної плати та відповідних податків і зборів, а також підготувати і подати обов'язкову звітність в державні органи.
 
Послуги з розрахунку заробітної плати можуть містити:
 
•    Проведення нарахування заробітної плати двічі на місяць (аванс та кінцевий розрахунок);
•    Розрахунок інших нарахувань, передбачених трудовим договором або застосовуваною системою оплати праці (премії, понаднормові, інші компенсаційні виплати, ін.);
•    Розрахунок нарахувань по середньому заробітку (відпускні, лікарняні, тощо);
•    Проведення фінальних розрахунків при звільненні співробітників;
•    Розрахунок податків і внесків із винагороди фізичних осіб, які працюють за цивільно- правовими договорами;
•    Розрахунок податку з доходів фізичних осіб при нарахуванні додаткових благ фізичним особам;
•    Підготовка розрахункових відомостей, розрахункових листків і їх надсилання працівникам;
•    Надання роз'яснень щодо розрахунку заробітної плати та податків;
•    Підготовка та подання обов'язкової звітності до державнихі органів;
•    Підготовка банківських відомостей на перерахування заробітної плати співробітникам;
•    Збір всієї документації, необхідної для проведення розрахунку заробітної плати;
•    Підготовка деталізованих звітів щодо заробітної плати, податків та інших нарахувань;
•    Підготовка звіту з проводок для подальшого завантаження в облікову систему замовника;
•    Підготовка документів для податкових перевірок.
 
Послуги з кадрового адміністрування можуть містити:
 
•    Розробка або адаптація трудових договорів, посадових інструкцій, внутрішніх положень про оплату праці, преміювання та внутрішнього розпорядку;
•    Оформлення прийому працівників на роботу і припинення трудових відносин;
•    Оформлення кадрової документації, яка пов'язана з відпустками співробітників;
•    Ведення реєстру наказів / кадрової документації;
•    Оформлення табелів обліку робочого часу;
•    Обробка лікарняних листів, оформлення заявок на фінансування лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування;
•    Підготовка довідок з місця роботи та / або довідок про доходи на вимогу працівників;
•    Оформлення трудових книжок працівників;
•    Формування особистих справ працівників;
•    Оформлення іншої документації з кадрового діловодства.