• Послуги з розрахунку заробітної плати та кадрового адміністрування

Послуги з розрахунку заробітної плати та кадрового адміністрування

 

Наші фахівці можуть підготувати розрахунок заробітної плати та відповідних податків і зборів, а також підготувати і подати обов'язкову звітність в державні органи.
 
Послуги з розрахунку заробітної плати можуть включати:
 
•    Проведення нарахування заробітної плати двічі на місяць (аванс та кінцевий розрахунок).
•    Розрахунок інших нарахувань, передбачених трудовим договором або застосовуваною системою оплати праці (премії, понаднормові, інші компенсаційні виплати, ін.).
•    Розрахунок нарахувань по середньому заробітку (відпускні, лікарняні, тощо).
•    Проведення фінальних розрахунків при звільненні співробітників.
•    Розрахунок податків і внесків з винагороди фізичних осіб, які працюють за цивільно- правовими договорами.
•    Розрахунок податку з доходів фізичних осіб при нарахуванні додаткових благ фізичним особам.
•    Підготовка розрахункових відомостей, розрахункових листків і їх надсилання працівникам.
•    Надання роз'яснень щодо розрахунку заробітної плати та податків.
•    Підготовка та подача обов'язкової звітності в державні органи.
•    Підготовка банківських відомостей на перерахування заробітної плати співробітникам.
•    Збір всієї документації, необхідної для проведення розрахунку заробітної плати.
•    Підготовка деталізованих звітів щодо заробітної плати, податків та інших нарахувань.
•    Підготовка звіту з проводок для подальшого завантаження в облікову систему замовника.
•    Підготовка документів для податкових перевірок.
 
Послуги з кадрового адміністрування можуть включати:
 
•    Розробка або адаптація трудових договорів, посадових інструкцій, внутрішніх положень про оплату праці, преміювання та внутрішнього розпорядку.
•    Оформлення прийому працівників на роботу і припинення трудових відносин.
•    Оформлення кадрової документації, пов'язаної з відпустками співробітників.
•    Ведення реєстру наказів / кадрової документації.
•    Оформлення табелів обліку робочого часу.
•    Обробка лікарняних листів, оформлення заявок на фінансування лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування.
•    Підготовка довідок з місця роботи та / або довідок про доходи на вимогу працівників.
•    Оформлення трудових книжок працівників.
•    Формування особистих справ працівників.
•    Оформлення іншої документації з кадрового діловодства.

 

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)BDOMacroSigner|(hash)2066ba9fec2726afd2fd6b3a06b0bc573ae88fcc0ffaf14ec6e8a8e4a20cddd4%}