• Ведення податкового обліку

Ведення податкового обліку

 

Ця послуга містить підготовку необхідної податкової документації, а також формування і подання податкової звітності. Детальний перелік робіт представлений нижче.
 
•    Виписка податкових накладних та перевірка отриманих від постачальників податкових накладних;
•    Комунікація з постачальниками щодо питань своєчасного надання податкових накладних, а також правильності їх заповнення;
•    Підготовка реєстру податкових накладних та його подання до органів Міністерства доходів і зборів;
•    Підготовка та подання місячних податкових декларацій з ПДВ;
•    Підготовка та подання декларації щодо податку на прибуток (наприклад, як варіант - на підставі облікових даних / первинних документів, отриманих від замовника);
•    Надання розшифровки до декларації щодо податку на прибуток на підставі даних фінансового обліку;
•    Аналіз витрат, відображених у бухгалтерському обліку для їх включення до податкових витрат;
•    Нарахування амортизації в податковому обліку;
•    Обговорення з замовником основних показників декларацій, а також потенційних ризиків і шляхів їх мінімізації;
•    Періодична перевірка правильності заповнення декларацій, підготовлених співробітниками замовника;
•    Підготовка та подання декларацій щодо інших податків;
•    Комунікація з податковими органами з питань, що стосуються поданих раніше декларацій;
•    Звірка даних бухгалтерського обліку з даними податкового обліку, ідентифікація постійних і тимчасових різниць.
•    Контроль за своєчасністю подання податкової звітності та сплати відповідних платежів до бюджету;
•    Моніторинг змін податкового законодавства України та сповіщення замовника про зміни, які можуть істотно вплинути на його господарську діяльність.