Ведення податкового обліку

Ведення податкового обліку


Ця послуга містить підготовку необхідної податкової документації, а також формування і подання податкової звітності. Детальний перелік робіт представлений нижче.
 

 • Виписка податкових накладних та перевірка отриманих від постачальників податкових накладних;
 • Комунікація з постачальниками щодо питань своєчасного надання податкових накладних, а також правильності їх заповнення;
 • Підготовка реєстру податкових накладних та його подання до органів Міністерства доходів і зборів;
 • Підготовка та подання місячних податкових декларацій з ПДВ;
 • Підготовка та подання декларації щодо податку на прибуток (наприклад, як варіант - на підставі облікових даних / первинних документів, отриманих від замовника);
 • Надання розшифровки до декларації щодо податку на прибуток на підставі даних фінансового обліку;
 • Аналіз витрат, відображених у бухгалтерському обліку для їх включення до податкових витрат;
 • Нарахування амортизації в податковому обліку;
 • Обговорення з замовником основних показників декларацій, а також потенційних ризиків і шляхів їх мінімізації;
 • Періодична перевірка правильності заповнення декларацій, підготовлених співробітниками замовника;
 • Підготовка та подання декларацій щодо інших податків;
 • Комунікація з податковими органами з питань, що стосуються поданих раніше декларацій;
 • Звірка даних бухгалтерського обліку з даними податкового обліку, ідентифікація постійних і тимчасових різниць.
 • Контроль за своєчасністю подання податкової звітності та сплати відповідних платежів до бюджету;
 • Моніторинг змін податкового законодавства України та сповіщення замовника про зміни, які можуть істотно вплинути на його господарську діяльність.

Основний контакт