• Ведення податкового обліку

Ведення податкового обліку

 

Дана послуга включає підготовку необхідної податкової документації, а також формування і подачу податкової звітності. Детальний перелік робіт представлений нижче.
 
•    Виписка податкових накладних та перевірка отриманих від постачальників податкових накладних.
•    Комунікація з постачальниками щодо питань своєчасного надання податкових накладних, а також правильності їх заповнення.
•    Підготовка реєстру податкових накладних та його подача до органів Міністерства доходів і зборів.
•    Підготовка та подача місячних податкових декларацій з ПДВ.
•    Підготовка та подача декларації з податку на прибуток ( як варіант - на підставі облікових даних / первинних документів, отриманих від замовника).
•    Надання розшифровки до декларації з податку на прибуток на підставі даних фінансового обліку.
•    Аналіз витрат, відображених у бухгалтерському обліку для їх включення до податкових витрат.
•    Нарахування амортизації в податковому обліку.
•    Обговорення з замовником основних показників декларацій, а також потенційних ризиків і шляхів їх мінімізації.
•    Періодична перевірка правильності заповнення декларацій, підготовлених співробітниками замовника.
•    Підготовка та подача декларацій з інших податків.
•    Комунікація з податковими органами з питань, що стосуються поданих раніше декларацій.
•    Звірка даних бухгалтерського обліку з даними податкового обліку, ідентифікація постійних і тимчасових різниць.
•    Контроль за своєчасністю подання податкової звітності та сплати відповідних платежів до бюджету.
•    Моніторинг змін податкового законодавства України та повідомлення замовника про зміни, які можуть істотно вплинути на його господарську діяльність.

 

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)BDOMacroSigner|(hash)2066ba9fec2726afd2fd6b3a06b0bc573ae88fcc0ffaf14ec6e8a8e4a20cddd4%}