Ведення бухгалтерського обліку та підготовка фінансової звітності

Послуги з ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності

Ведення бухгалтерського обліку та підготовка фінансової звітності здійснюється відповідно до вимог Ведення бухгалтерського обліку та підготовка фінансової звітності здійснюється відповідно до вимог українських стандартів бухгалтерського обліку та законодавства. Також можливе ведення обліку / підготовка звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Ця послуга може містити такі послуги: 
  • Перевірка отриманих первинних документів та їх відображення в обліковій системі. Для цього застосовуються найбільш поширені бухгалтерські програмні продукти (1С «Бухгалтерія», Microsoft Navision, SAP, та ін.);
  • Підготовка фінансової звітності відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку, а також, у разі необхідності, відповідно до IFRS (Міжнародних стандартів фінансової звітності) та / або US GAAP (Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США). Проведення звірок даних обліку (звітності), сформованих із застосуванням різних стандартів бухгалтерського обліку (звітності).
  • Підготовка та подання обов'язкової статистичної звітності;
  • Розробка та впровадження бухгалтерської облікової політики для підприємства;
  • Розрахунок відстроченого податку;
  • Комунікація та проведення звірок з контрагентами, збір вхідної первинної документації;
  • Оформлення внутрішньої первинної документації (оформлення відряджень, подорожніх листів, списання і переміщень ТМЦ та інше);
  • Казначейські послуги (адміністрування банківських рахунків - підготовка банківських платіжних доручень та/або заявок для проведення необхідних виплат, а також комунікація з обслуговуючими банками).

 
Перелік необхідних послуг і порядок співпраці узгоджується з кожним клієнтом індивідуально, в залежності від потреб клієнта.

Основний контакт

Віктор Невмержицький

Віктор Невмержицький

Партнер з податкового консультування
personBDO.LiveSite.ViewBio