• Послуги з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

Послуги з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

 

Ведення бухгалтерського обліку та підготовка фінансової звітності здійснюється відповідно до вимог українських стандартів бухгалтерського обліку та законодавства. Також можливе ведення обліку / підготовка звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
Ця послуга може включати наступне:
 
•    Перевірка отриманих первинних документів та їх відображення в обліковій системі. Для цього застосовуються найбільш поширені бухгалтерські програмні продукти
(1С «Бухгалтерія», Microsoft Navision, SAP, та ін.).
•    Підготовка фінансової звітності відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку, а також у разі необхідності відповідно до IFRS (Міжнародних стандартів фінансової звітності) та / або US GAAP (Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США). Проведення звірок даних обліку (звітності), сформованих із застосуванням різних стандартів бухгалтерського обліку (звітності).
•    Підготовка та подача обов'язкової статистичної звітності.
•    Розробка та впровадження бухгалтерської облікової політики для підприємства.
•    Розрахунок відстроченого податку.
•    Комунікація та проведення звірок з контрагентами, збір вхідної первинної документації.
•    Оформлення внутрішньої первинної документації (оформлення відряджень, подорожніх листів, списання і переміщень ТМЦ та інше).
•    Казначейські послуги (адміністрування банківських рахунків - підготовка банківських платіжних доручень та / або заявок для проведення необхідних виплат, а також комунікація з обслуговуючими банками).
 
Перелік необхідних послуг і порядок співпраці узгоджується з кожним клієнтом індивідуально, в залежності від потреб клієнта.

 

 

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)BDOMacroSigner|(hash)2066ba9fec2726afd2fd6b3a06b0bc573ae88fcc0ffaf14ec6e8a8e4a20cddd4%}