Аудит фінансової звітності


Команда кваліфікованих фахівців БДО в Україні проводить незалежний аудит фінансової звітності, що гарантує комплексний і ефективний результат для додання впевненості керівництву компанії, а також підвищення довіри до фінансової звітності бізнесу зацікавлених осіб.

Аудит фінансової звітності — це перевірка фінансової звітності організації, за результатами якої формується аудиторський звіт, що підтверджує достовірність подання фінансової звітності компанії.

Аудиторська перевірка від BDO Ukraine проводиться відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (ISA). МСА це суворі професійні вимоги. Ми також активно допомагаємо виявляти можливі бізнес-ризики, а також сфери для поліпшення вашого бізнесу.


Для кого проведення аудиту фінансової звітності обов'язкове

5 жовтня 2017 року Верховна Рада України внесла зміни до Закону № 2164-VIII "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що зробили обов'язковим складання звітності за МСФЗ та подання звітності разом з висновком незалежного аудитора українськими компаніями, що підпадають під такі критерії:

 Що становлять суспільний інтерес:

 • емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах, або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію
 • банки
 • страховики
 • недержавні пенсійні фонди
 • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств)
 • великі підприємства

Великими є підприємства, (що не відповідає критеріям для середніх підприємств) показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають, як мінімум двом з таких критеріїв:

— балансова вартість активів — понад 20 млн євро
— чистий дохід від реалізації продукції — товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн євро
— середня кількість працівників — понад 250 осіб

Публічні акціонерні товариства

Підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях

Підприємства, які здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України


Аудиторський звіт — невід'ємна частина податкової звітності

16 січня 2020 року були внесені зміни щодо звітності з податку на прибуток у п. 46.2 ст. 46 ПКУ Закону України № 466-іх «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Внесені правки означають, що платники податку на прибуток, відповідно до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", разом з податковою декларацією мають надавати річну фінансову звітність до ДПС з аудиторським звітом.

Звертаємо вашу увагу на те, що фінансова звітність — це невід'ємна частина податкової декларації з податку на прибуток. Декларація з податку на прибуток може вважатися «складеною з порушенням вимог» без такого важливого додатка, як аудиторський звіт.

Також, нагадуємо, що крім наявних вимог пп. 39.4.6. п. 39.4 ст. 39 ПКУ до змісту документації з ТЦУ (трансфертного ціноутворення), — платником податків додатково має бути подано аудиторський висновок про бухгалтерську (фінансову) звітність платника податків за звітний період (звітні періоди), за який подається документація з ТЦУ (коли це обов'язково для платника податків).

Послуги аудиту від BDO в Україні це:
 • Стабільний склад аудиторської команди, що гнучко реагує на запити
 • Надійні консультанти, які завжди готові відповісти на
 • питання
 • Безпосередня участь партнера проєкту на всіх стадіях роботи
 • Власна глобальна методологія аудиту, що забезпечує якість проведення аудиту з урахуванням чинників ризику
 • Суворе дотримання графіка і термінів виконання робіт 

   


ЧОМУ BDO

Наша прихильність клієнтам, професії, етичним принципам і прозорому і сталому способу ведення бізнесу була втілена в мету BDO в Україні— надання аудиторських послуг виняткової якості.
Адже ми прагнемо:
 • Бути лідером на ринку за якістю аудиторських послуг. Приватні та державні клієнти проходять аудит, який зосереджений на найбільш впливових аспектах фінансової звітності. Вони отримують розуміння і цінність, що виходять за рамки аудиторського висновку і вважають наших спеціалістів відмінними фахівцями в проведенні аудиту.
 • Аудитори розвиваються і ростуть як фахівці в нашій компанії. Підбір та утримання виняткових фахівців, надання їм широких можливостей для побудови кар'єри в компанії BDO Ukraine — наші ключові пріоритети.
 • Ми прагнемо бути прикладом, на який посилаються регулюючі органи, описуючи, як аудиторська компанія демонструє проведення аудиту стабільно високої якості.Компанія BDO визнана за лідерство, прагнення до досконалості у галузі аудиту, а також за постійне вдосконалення якості надання аудиту.
 • Нас вибирають державні та приватні клієнти для проведення аудиту, банкіри / кредитори та інші інвестори. Учасники ринку визнають компанію BDO як провайдера аудиторських і консалтингових послуг високої якості; і вірять у нашу здатність швидко реагувати й задовольняти їхні потреби.

Вплив пандемії COVID-19 на фінансову звітність

Цілком очевидно, що заходи, що вживаються державою щодо стримування поширення коронавірусу в Україні, — створили додаткові труднощі ведення бізнесу і істотно збільшили економічну невизначеність. Всі ці чинники вплинули на фінансову звітність.

В умовах ситуації, що склалася, BDO в Україні пропонує послуги команди фахівців-методологів з розробки рекомендацій про те, як правильно відображати вплив пандемії COVID-19 в аудиторських висновках.


Якщо потрібна додаткова інформація або хочете замовити Аудит фінансової звітності від БДО Україна — звертайтеся, консультація безкоштовна.

Основні контакти

Сергій Штанцель

Сергій Штанцель

Партнер з аудиту, заступник директора BDO в Україні
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$