Аудиторські послуги

Аудиторські послуги

Спираючись на багатий галузевий досвід і глобальні ресурси, фахівці BDO в Україні у сфері аудиту допомагають компаніям адаптуватися до стрімких змін, а також зміцнювати довіру інвесторів і підвищувати цінність їхнього бізнесу.

Успішний незалежний аудит від БДО в Україні допомагає підприємствам створювати додану вартість і знижувати ризики. Спираючись на досвід міжнародної мережі BDO, ми пропонуємо багатопрофільні варіанти вирішення складних технічних питань, а також практичні рекомендації фахівців, які є визнаними експертами у своїй галузі.

Команда BDO в Україні надає послуги з проведення обов’язкового та ініціативного аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО), міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), облікової політики групи, зокрема суб’єктів суспільного інтересу.

У мінливому ​​діловому й нормативному середовищі, виняткова якість надання послуг важлива як ніколи раніше.

Підхід BDO до аудиту
BDO використовує власну глобальну методологію аудиту, яка дає змогу проєктній команді BDO провести аудит якісно й з урахуванням чинників ризику.

У всій мережі BDO застосовується шестиетапний підхід до аудиту, який забезпечує відповідність Міжнародним Стандартам Аудиту (МСА) і спирається на чотирьох ключових компонентах: управління послугами, управління переходом, управління якістю й технологічні платформи.​

Фахівці БДО в Україні використовують методологію, яка ґрунтується на оцінці ризиків. Така методологія гарантує, що увагу аудиторів буде направлено на сфери фінансової звітності, які можуть містити суттєві відхилення внаслідок ризиків, з якими стикається Компанія. Істотним елементом нашого підходу є впровадження новітніх технологій, зокрема BDO Global Portal, APT Next Gen, BDO Advantage та інші.

Інновації у сфері аудиту та професійної взаємодії

Фахівці BDO у всьому світі використовують єдину цифрову хмарну платформу й інноваційне аналітичне програмне забезпечення. Це дає змогу адаптувати процес перевірки під індивідуальні потреби клієнтів під час надання послуги.

Наш досвід:

Клієнтська база BDO в Україні містить велику кількість приватних і державних компаній, як у широких, так і у вузьких галузях, усіх форм власності й розмірів:.
Аудиторська практика — є основним і пріоритетним видом діяльності БДО як в Україні, так і у світі. З більш детальною інформацією можна ознайомитися в Інтегрованому звіті про прозорість БДО за 2021 рік.

Чому обирають нас

Партнери аудиторської компанії BDO in Ukraine інвестують в успіх клієнтів, особисто здійснюючи контроль на всіх стадіях проведення аудиту, коли комунікація здійснюється безпосередньо з провідними фахівцями з проведення аудиту.

BDO — це 5-та за величиною мережа незалежних аудиторських, податкових і бухгалтерських компаній у світі.

Про команду аудиторів BDO in Ukraine

Професійна команда аудиторів БДО в Україні складається з близько 100 фахівців, 28 з яких включені до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. У складі команди працюють аудитори із сертифікатами АССА, DipIFR, AICPA IFRS, CFA тощо.

Для підтримки високої якості послуг з надання впевненості, ми приділяємо значну увагу безперервному професійному навчанню аудиторів. Аудитори БДО в Україні проходять мінімум 120 годин професійного навчання кожні три роки.

ТОВ «БДО» включено до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зокрема до реєстру суб’єктів, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності й аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес. З детальною інформацією можна ознайомитися тут.

ТОВ «БДО» пройшло перевірку контролю якості аудиторських послуг 27 січня 2020 року.

Якщо потрібна додаткова інформація або хочете замовити аудиторські послуги від БДО Україна — звертайтеся, консультація безкоштовна.

Основні контакти

Сергій Штанцель

Сергій Штанцель

Партнер з аудиту, заступник директора BDO в Україні
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$