• Офіційна інформація

Офіційна інформація

 

ТОВ «БДО»

Ідентифікаційний код — 20197074


Керівник: Савченко Алла Іванівна, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності — 101113, (одна з перших аудиторів, які здобули сертифікат в Україні 1993 року).


ТОВ «БДО» (номер реєстрації в реєстрі — 2868), включено в такі розділи Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:

СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС.

Ознайомитися можна тут.


Договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності: №203508255.22 від 02.12.2022 з АТ «Страхова компанія «ІНГО», страхова сума 50 млн. грн., дійсний до 11.12.2024


Компанія ТОВ «БДО» успішно пройшла перевірку з контролю якості аудиторських послуг, проведеної Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю України (ОСНАД).

Ознайомитися з наказом можна тут.


ТОВ «БДО» є ​​однією з аудиторських фірм, звіти якої приймаються Європейським інвестиційним Банком для цілей аудиту фінансової звітності проєктів Європейського інвестиційного Банку.


Аудиторська фірма ТОВ «БДО» визнана уповноваженою проводити аудит фінансової звітності проєктів і грантів, що фінансуються Світовим банком, а також проводити аудит фінансової звітності юридичних осіб.


ТОВ «БДО» є ​​прийнятною аудиторською компанією для Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і клієнтів ЄБРР з метою підготовки аудиторських фінансових звітів (за Міжнародними стандартами фінансової звітності та міжнародним стандартам аудиту).

 

BDO є повноправним учасником «Форуму фірм» (Forum of Firms) Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) – об’єднання мереж міжнародних бухгалтерських фірм, які здійснюють аудити транснаціональних компаній.

Ознайомитись з переліком учасників можна тут
 

Команда ТОВ «БДО» у своїй професійній діяльності дотримується загальновизнаних етичних норм поведінки та керуються Антикорупційною програмою, яка повністю узгоджується з вимогами чинного законодавства.