Супровід участі в грантових конкурсах

Супровід участі в грантових конкурсах


В сучасних умовах України, підприємства щодня зіштовхуються з викликами, пов'язаними з відновленням і розвитком бізнесу у всіх сферах економіки країни. Важливим напрямом для підтримки і стимулювання розвитку бізнесу є залучення грантових коштів від країн-партнерів. Це надає додаткові можливості для українських підприємств, які прагнуть розширити діяльність, модернізувати технології і вдосконалити бізнес-процеси. Отримання грантових коштів може значно сприяти не лише фінансовому зміцненню компаній, а й відігравати важливу роль у загально-економічному піднесенні й відбудові України. 

“БДО Консалтинг” пропонує послуги із супроводу участі в грантових конкурсах з метою отримання фінансування на розвиток бізнесу, допомагаючи учасникам від підготовки заявки до успішного виграшу. 

Наші спеціалісти мають відповідний досвід та готові надати повний комплекс послуг супроводу: від пошуку оголошень до підписання контракту.


Грантові програми з фінансування бізнесу  

Короткий огляд наявних можливостей фінансування для підприємств різних галузей.  

Агропромисловий сектор є життєво важливим для економіки країни. Нестабільність у регіонах, що зазнали військових дій, серйозно ускладнює аграрну діяльність, включно з вирощуванням, збиранням урожаю та його транспортуванням. Тому уряд і партнери пропонують різні грантові програми для підтримки інновацій та розвитку агросектора, розгляньте детальніше які саме (просимо звертати увагу на терміни для участі в грантових проєктах).
 


Сектор Природних ресурсів та енергетики є одним з ключових рушіїв економіки України. Усі залежать від світла та тепла в українських домівках. Тож пропонуємо розглянути грантові проєкти в цьому секторі (просимо звертати увагу на строки для участі в грантових проектах).
 


Сектор Технології, Медіа, Телеком (ТМТ) працює з акцентом на детальний аналіз та дослідження високодинамічних секторів технологій, медіа та телекомунікацій, з огляду на передові тенденції та інновації. Ми також пропонуємо розглянути актуальні фінансові програми для розвитку та вдосконалення компаній у цій галузі.
 


Паблік Сектор - група, що спеціалізується на аналізі сучасних тенденцій у сфері публічного управління та цифрової трансформації. Група надає актуальні дослідження, аналітику та інформацію про актуальні грантові можливості, допомагаючи організаціям вдосконалити свої процеси та використати потенціал сучасних технологій та нових фінансових можливостей для підвищення ефективності та масштабування бізнесу.
 
Комплекс послуг BDO в Україні з участі в грантових проєктах

 

Переваги використання пільг і грантів при наступних діях:


Подача заявок на отримання грантів і систем управління розвитком

Пільгові та грантові програми — це потужні інструменти, які бізнес може використовувати для отримання конкурентних переваг, стимулювання інновацій та підвищення прибутковості.

     
    Фінансова підтримка


Програми пільг і грантів надають фінансову підтримку бізнесу, сприяючи доступу до капіталу, зниженню витрат і поліпшенню грошових потоків. Це може бути надано у формі грантів, податкових пільг, знижок, кредитів під низькі відсотки або інших фінансових пільг, які можуть суттєво вплинути на фінансовий результат компанії. 

     
   Розширення бізнесу 


Пільги і гранти можуть полегшити заходи з розширення бізнесу, такі як відкриття нових об’єктів, вихід на нові ринки або запуск нових продуктів чи послуг. Такі програми передбачають фінансування маркетингових досліджень, техніко-економічних обґрунтувань та інших важливих заходів, що сприяють розвитку бізнесу.

     
   Інновації та НДД


Пільги і гранти можуть заохочувати бізнес інвестувати в науково-дослідну діяльність (НДД), стимулюючи інновації та сприяючи технологічному прогресу. Це може сприяти розробці нових продуктів, процесів або технологій, що дасть бізнесу конкурентну перевагу на ринку.

     
   Залучення й утримання талантів 


Деякі пільгові та грантові програми покликані підтримати бізнес у залученні та утриманні найкращих талантів. Такі програми передбачають фінансування навчання персоналу, розвиток навичок і утримання працівників, аби допомогти компаніям сформувати штат кваліфікованих і конкурентоспроможних працівників.

     
   Сталий розвиток і соціальний вплив


Багато пільгових і грантових програм зосереджені на підтримці бізнесу у впровадженні сталих практик, зменшенні впливу на довкілля та позитивному внеску в місцеві громади. Це може поліпшити репутацію компанії, зміцнити її бренд і підвищити лояльність клієнтів.


Як BDO в Україні може допомогти

1. Стратегія і планування 

Наша команда тісно співпрацює з вами, щоб зрозуміти ваші бізнес-цілі, визначити відповідні пільги та грантові програми, розробити індивідуальну стратегію і план для досягнення максимальних можливостей. Цей аналіз може бути як на місцевому, так і на міжнародному рівні, використовуючи розгалужену мережу BDO. 

2. Подання заявки 

 • Ми допомагаємо вам підготувати та подати заявку, забезпечити дотримання вимог програми та оптимізувати ваші шанси на отримання пільг і грантів. Це передбачає:
 • Проведення технічного аналізу;
 • Підготовка фінансових прогнозів, бізнес-планів або техніко-економічних обґрунтувань;
 • Складання та подання заявок;
 • Визначення партнерів для співпраці (для проєктів у рамках консорціуму);
 • Відповіді на запити від органів, що надають гранти;
 • Подання апеляцій в разі несприятливого результату.

3. Постійна підтримка

Ми постійно моніторимо та підтримуємо вас, повідомляючи про нові можливості, зміни в законодавстві та оновлення програм пільг і грантів, щоб ви завжди були на крок попереду. 


Контроль витрат

Керівники грантових програм (GA) можуть мати багато причин для залучення зовнішньої аудиторської фірми для надання послуг з фінансового контролю та надання впевненості щодо витрат за грантовою програмою. Причини можуть бути наступними:
 

     
    Дотримання вимог
 


Дотримання нормативних вимог — наприклад, річні звіти про надання впевненості — це сприяє формуванню позитивної думки серед громадськості та зацікавлених сторін. 

     
    Внутрішній контроль 

Підтримка внутрішнього фінансового контролю. 

Керівник грантових програм часто залучає зовнішніх аудиторів для проведення аудиту в рамках щорічного плану аудиту донора. 

     
    Управління 

Підкреслює важливість надійного фінансового управління для отримувачів грантів. 

Заохочує розвиток потенціалу та навичок у сфері фінансового менеджменту. 


     
    Планування 

Надає рекомендації та пропонує поліпшення для майбутніх заходів / програм. 

Сприяє плануванню подальшої діяльності керівника грантових програм. 
 

     
    Спеціальна підтримка 

Цільові та спеціальні заходи — керівникові грантових програм може знадобитися підтримка в певній сфері або в перевірці конкретних транзакцій.

 

Як BDO в Україні може допомогти

1. Фінансові аудити та підтвердження 

 • Підтвердження наявності витрат, зокрема, чи вони належним чином обґрунтовані, понесені у відповідному періоді і правильно відображені в бухгалтерських записах;
 • Перевірка системи контролю витрат в організації;
 • Перевірка того, що витрати є витратами за проєктом і закладені в узгоджений бюджет проєкту;
 • Перевірка прийнятності витрат відповідно до критеріїв прийнятності за контрактом або програмою;
 • Перевірка наявності та повноти надходжень, виявлення потенційного подвійного фінансування.

2. Дотримання вимог програми або інших вимог 

 • Ми можемо допомогти керівникові грантових програм перевірити дотримання інших додаткових програмних критеріїв, наприклад, таких як:
 • Дотримання критеріїв цільової групи (тобто фінансування має бути спрямоване на конкретну цільову групу, визначену правилами програми);
 • Дотримання національних або міжнародних вимог, які є частиною критеріїв прийнятності:
 • Дотримання законодавства ЄС та національних норм у сфері державних закупівель;
 • Дотримання норм ЄС щодо державної допомоги;
 • Дотримання федеральних, регіональних і місцевих нормативно-правових вимог США.

3. Цільові завдання  

 • Ми можемо допомогти керівникові грантових програм з конкретними цільовими завданнями, такими як:
 • Розслідування за фактами шахрайства / судові розслідування;
 • Аудит ІТ-контролю;
 • Аудит ефективності;
 • Перевірки системи внутрішнього контролю.

Якщо вашому бізнесу потрібна допомога для участі в грантових проектах, звертайтесь до наших фахівців, аби відкрити нові можливості розвитку. 

Основні контакти