Про труднощі перекладу

Про труднощі перекладу

Наталія Гарбуз, Начальник відділу обробки даних в BDO Ukraine

 

І це є викликом навіть для професійних перекладачів, який не оминув і бухгалтерську та аудиторську термінологію. У цій статті ми розберемо ситуації, які вимагають більш пильної уваги під час перекладу аудиторських документів. Розглянуті випадки допоможуть класифікувати поширені помилки й запитання аби з легкістю орієнтуватися в процесах перекладу.

Почнемо з «прибутку» і «доходу». Для визначення цих термінів, залежно від контексту, в англійській мові є декілька варіантів. Але треба зазначити, що лише три терміни стосуються основної діяльності підприємства:

 • revenue
 • income
 • profit

REVENUE слова revenue та income є синонімами, але існують традиції в їхньому вживанні в контексті аудиту і бухгалтерського обліку. Ми орієнтуємося на стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» (IFRS 15 Revenue from contracts with customers), в якому revenue — це дохід від звичайної діяльності.

 • The Company’s revenue was insignificant in 2019.

INCOME  можно назвати будь-який дохід, як від основної, так і від іншої діяльності (other income, financial income).

 • Income from the provision of services comprised UAH 32 thousand in May.

PROFIT net profit ми отримаємо після вирахування всіх видів витрат. Що стосується відмінностей при перекладі, profit завжди «прибуток», а income завжди «дохід».

 • Despite Covid-19 crisis, there was a surge in the Company’s income; its profit increased by 25%.

GAIN будь-який прибуток, який компанія може отримати в результаті підвищення ціни, успішного судового процесу проти іншої компанії, позитивного ефекту від будь-якої операції, підвищення валютного курсу, тощо.

 • The Company received exchange gain last year.

EQUITY vs. CAPITAL — ці терміни є синонімами згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності» і Концептуальними основам фінансової звітності. Термін equity використовується для позначення розділу в балансі. Слово capital використовується для позначення акціонерного капіталу (share capital) та інших резервів капіталу (capital reserves). Крім того, capital часто використовується в загальновживаному сенсі, в описовій частині стандартів.

 • Every person needs to know bases of capital management.

SALARY, WAGES, FEE, REMUNERATION, PAY — розглянемо також слова, які пов’язані з отриманням грошей працівниками. Адже часто під час перекладу ми не відчуваємо різниці та ігноруємо тонкощі значення.

SALARY — оклад, платня / заробітна плата, яка щомісяця перераховується на рахунок у банку згідно з контрактом. Таку заробітну плату зазвичай отримують офісні працівники незалежно від обсягу виконаної роботи й кількості відпрацьованих годин.

 • After being transferred to a new position, he was satisfied with his salary.

WAGES — на відміну від salary — це тип заробітної плати, що виплачується найманим працівникам готівкою щотижня або щодня. Wages залежить від обсягу виконаної роботи і кількості відпрацьованих годин.

 • His boss pays him wages on Mondays.

FEE — гонорар, винагорода, плата за послуги вузькоспрямованого фахівця — юриста, доктора, перукаря та інших фахівців:

 • This massage therapist charges an extremely high fee for his work.

REMUNARATION — винагорода за виконану роботу, компенсація, яка може виражатися як у грошовій, так і в негрошовій формі:

 • She expects high remuneration for this very important job.

PAY — оплата, виплата, сплата, платня / заробітна плата:

 • His overtime pay was rather high.

CURRENT (short-term) vs. NON-CURRENT (long-term) — у кожного, хто хоч раз зіткнувся з перекладом форм бухгалтерської звітності, виникало питання, яке з вказаних слів вжити щодо класифікації активів та зобов’язань. Закликаючи на допомогу словники й стандарти фінансової звітності, це непорозуміння не завжди вдається вирішити. Тому ми пропонуємо вживати терміни current (non-current) (поточні — непоточні) стосовно активів і short-term (long-term) (короткострокові —довгострокові) стосовно зобов'язань.

Уважний і вибагливий читач може послатися на МСБО 1 «Подання фінансової звітності» і стверджувати, що класифікація стандарту передбачає вживання слів поточні та непоточні щодо зобов'язань. Але якщо ми говоримо про труднощі перекладу, то наше завдання їх усувати. Вживання поточні — непоточні стосовно як активів, так і зобов'язань, вносить деяку плутанину, знижує милозвучність та об’єктивність прямого і зворотного перекладу. Крім того, на практиці в непоточні потрапляють різні статті — кредити, забезпечення, позики, які є по суті довгостроковими, а не непоточними. З огляду на звичайну логіку залишається визнати той факт, що «короткострокові» — термін, зворотний «довгостроковим» в класифікації зобов'язань.

Тож, радимо запам’ятати — current (non-current) assets і long-term (short-term) liabilities.

Ще однією складністю перекладу є вживання слів LIABILITIES і OBLIGATIONS.

Liability — це необхідність нести юридичну відповідальність. Наприклад, у разі несправності побутової техніки виробники таких приладів можуть нести відповідальність за їхню несправність.

Obligations — це зобов'язання, які такі виробники мають виконувати. Якщо буде визнано, що вони несуть відповідальність за несправність побутових приладів, може виникнути  зобов’язання виплатити грошову компенсацію, яка стане їхнім obligation. При цьому зобов'язанняможуть бути як юридичними, так і моральними.

 • The Сontractor’s obligation is to fulfill the contract terms within the agreed time frame. (приклад юридичного обов'язку).
 • I feel obligated to let you know that there are intrigues behind your back. (приклад морального обов'язку).

Отже, підсумуємо. Liability вживається, коли sідеться про відповідальність (наприклад, щодо контракту — за його невиконання, порушення термінів, тощо). Часто в договорах існує окремий пункт “Liability of the Parties.

Відзначимо також, що liabilities в балансі компанії — це її боргові зобов'язання перед  кредиторами, які виникли в результаті попередніх операцій.

Obligations — зобов'язання за договором, тобто все те, що сторони приймають до виконання згідно з договором, або моральні зобов'язання.

Роглянемо нижче приклад вживання слова «оцінка» в англійській мові. Існує дуже багато варіантів перекладу цього слова. Але ми зосередимося на тих, які найбільш часто вживаються в аудиторських і бухгалтерських текстах.

ASSESSMENT, EVALUATION, APPRISAL, ESTIMATION

Appraisal — оцінка, виконана особою, яка виконує функції оцінювача і вирішує цінність чогось (будинку, машини, компанії тощо), визначення вартості.

 • Real estate appraisal system left much to be desired.

Evaluation — обчислення або судження про якість, важливість, суму чи вартість чогось, позитивне або негативне судження на основі «цінності».

 • They have made a careful evaluation of their relationship.

Assessment — це судження, яке виноситься щодо вартості, суми, якості чи важливості чогось, а також більш об'єктивна оцінка (наприклад, навичок, ефективності).

 • His assessment of the situation was rather critical.

Estimation — приблизний розрахунок або припущення щодо вартості, розміру, цінності, кількості або судження про цінність чи властивості.

 • Emission estimation is mandatory for manufacturing enterprises.

Часто ці терміни можуть використовуватися як взаємозамінні.

Бажаємо вам якомога рідше стикатися з труднощами перекладу і не ніяковіти у разі їхнього виникнення. Адже кожна помилка або недогляд — це не вирок, а досвід, що веде до професійного зростання!