Особливості складання фінансової звітності за МСФЗ

28 травня 2020

25 травня Партнер з питань МСФЗ компанії БДО в Україні Катерина Рафальська провела вебінар на тему: «Фінансова звітність за МСФЗ. Рекомендації щодо уникнення помилок. Поради експерта».

Міжнародні стандарти фінансової звітності — МСФЗ (𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝘀 — 𝗜𝗙𝗥𝗦) — це набір міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в яких описано, як конкретні види операцій та інші події повинні відображатися у фінансовій звітності.

Як правильно підготувати фінансову звітність відповідно до МСФЗ / IFRS. Рекомендації та поради експерта компанії BDO Ukraine — Катерини Рафальської

Під час вебінару Катерина розповіла про найпоширеніші помилки, які трапляються при складанні звітності відповідно до вимог МСФЗ, озвучила всі особливості розкриття облікових політик у фінансовій звітності за МСФЗ та дала свої рекомендації і поради, щодо складання таких звітів. Нижче наведені декілька з них.

Важливо якісно розкрити метод оцінки основних засобів — модель собівартості або модель переоцінки. Терміни амортизації бажано відображати за класами, за якими згодом розкривається інформація в примітці за основними засобами (розкриття згідно з МСФЗ 16, п. 73-74). Також терміни амортизації по одному класу не можуть бути в дуже широкому діапазоні (10-100 років).

Також під час свого виступу, Катерина Рафальська відмічає, що якість фінансової звітності дуже важлива. Необхідно, щоб суб'єкти господарювання розкривали інформацію, яка дає змогу користувачам фінансової звітності оцінити характер і розмір пов'язаних з фінансовими інструментами ризиків, до яких схильне підприємство на кінець звітного періоду.

 

На що варто звернути особливу увагу у формах фінансової звітності та додатках:

 • Інвестиції за методом участі в капіталі (необхідно переконатися, що ці інвестиції дійсно є інвестиціями).
 • Фінансові й нефінансові активи (І у ЗФС, і в примітках, фінансові та нефінансові активи і зобов'язання слід відображати окремо). Слід звернути увагу на те, що резерви не можуть створюватися під нефінансові активи.
 • У консолідованому Звіті про фінансовий стан за відсутності сум, які відносяться до неконтролюючих часток участі, не потрібно відображати таку статтю з «0» на початок і кінець поточного періоду.

Варто пам’ятати, що резерви не можуть створюватися під нефінансові активи.

 

У підсумку заходу Катерина дала свої рекомендації щодо складання звітності

 • Необхідна послідовність термінології по всій фінансовій звітності.
 • Звертайте увагу на те, щоб назви Звітів звучали однаково у всій фінансовій звітності.
 • Слід розділяти розкриття за МСФЗ 7 і МСФЗ 13.
 • Значні суми «інших витрат» слід розбивати на кілька категорій.
 • Згідно з МСФЗ 21.22, 40 середній курс валюти можна використовувати тільки в тому випадку, якщо немає істотного коливання курсу.
 • Варто розкривати інформацію про інвестиційне майно окремо від основних засобів.
 • Слід звертати увагу на те, чи за ринковими умовами видані або отримані кредити.
 • Будь-який не МСФЗ показник необхідно роз'яснити у звітності.

 

Зазначимо, що цей вебінар був одним із декількох запланованих на тему МСФЗ і вже найближчим часом ми повернемося до цієї теми в інших заходах. Слідкуйте за оновленнями на сайті BDO in Ukraine у розділі Заходи.

Дізнатися більше інформації про послуги Аудиту звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ, можна тут.