Аудит резидентів Дія.Сіті

Аудит резидентів Дія.Сіті

Резиденти Дія.City — це компанії та підприємці, які зареєструвалися в спеціальному правовому режимі, створеному в рамках ініціативи "Дія.City" українського уряду.


Цей режим розроблено для підтримки та розвитку ІТ-індустрії в Україні, надаючи певні податкові, трудові та інші пільги, які мають на меті стимулювати зростання технологічного сектора, приваблення інвестицій та інновацій. Резидентство в "Дія.City" надає можливості для оптимізації ведення бізнесу, зменшення бюрократичних перешкод і підвищення конкурентоспроможності на міжнародному ринку. 

Відповідно до Закону України № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 (далі — Закон № 1667-IX), резиденти Дія.City зобов’язані щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, подавати до уповноваженого органу (Міністерства цифрової трансформації України, далі — Мінцифри) звіт про відповідність вимогам, визначеним статтею 5 Закону № 1667-IX, за період з 1 січня до 31 грудня попереднього календарного року (річний звіт про відповідність).

До річного звіту про відповідність додається незалежний висновок, поданий суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія.City, викладених у його річному звіті про відповідність.

Незалежний висновок має бути поданий суб’єктом аудиторської діяльності, який, відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та який має відповідну кваліфікацію та досвід (суб’єкти аудиторській діяльності, які знаходяться в 3 та 4 розділу реєстру).
Аудит резидентів Дія.City повинен бути проведений відповідно до вимог міжнародних стандартів аудиту
Річний звіт резидента Дія.City має містити інформацією, що вимагається до розкриття згідно зі статтями 13 та 5 Закону 1667-ІХ.

Незалежний висновок, наданий суб’єктом аудиторської діяльності, що засвідчує правильність таких даних відповідно до вимог Закону 1667-ІХ.
Насамперед, перевіряється дотримання критеріїв:
  • здійснення резидентом Дія.City відповідних видів діяльності (комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність з керування комп’ютерним устаткуванням, видання комп’ютерних ігор та інших програм, надання програмних продуктів у режимі «онлайн», освітня діяльність у галузі ІТ, кібербезпека тощо)
  • відповідність резидента Дія.City всім вимогам, визначеним статтею 5 Закону № 1667-IX
  • розмір середньої місячної винагороди працівникам і гіг-спеціалістам (у разі залучення) за кожен календарний місяць звітного періоду — не менше 1 200 євро
  • середньооблікову кількість працівників і гіг-спеціалістів (у разі залучення) резидента Дія.City за підсумками кожного календарного місяця звітного періоду — не менше 9
  • сума кваліфікованого доходу юридичної особи — не менше 90 відсотків.
Для формування аудиторського звіту застосовується міжнародний стандарт, який дозволяє регулювати завдання щодо впевненості в контексті аудиторської перевірки, а саме:
  • МСЗНВ 3000 «Завдання, що забезпечують впевненість, що не є аудитами чи оглядом історичної фінансової інформації». 

Важливим моментом є те, що аудит проводиться на підставі звіту, який резидент Дія.City подає до Мінцифри. Таким чином, резидент має забезпечити достовірність і повноту інформації, яка міститься у звіті.
Аудит є важливою складовою системи контролю за дотриманням резидентами Дія.City вимог Закону № 1667-IX. У разі, якщо результати аудиту свідчать про те, що резидент не відповідає встановленим критеріям, Мінцифри може прийняти рішення про анулювання статусу резидента.

ТОВ «БДО» пропонує високоякісні аудиторські послуги для резидентів Дія.City, забезпечуючи всебічну підтримку та професійний підхід. Наша команда кваліфікованих аудиторів використовує передові методики та технології для забезпечення точності та надійності фінансової звітності компанії. Звертайтеся до нас за детальною консультацією, і наші фахівці допоможуть визначити оптимальні аудиторські та консультаційні послуги для бізнесу в Дія.City.
 

Основний контакт