• Оптимізація бізнес-процесів і побудова обліків за центрами відповідальності

Оптимізація бізнес-процесів і побудова обліків за центрами відповідальності

 

•    Аналіз стратегії розвитку.
•    Визначення концепції реорганізації структури компанії з метою оптимізації системи її функціонування.
•    Опис бізнес-процесу «as is» (як є).
•    Створення оптимальної структури бізнес-процесів «to be» (як має бути).
•    Розробка та затвердження положення про бізнес-процеси і положеннях про підрозділи на основі бізнес-процесу «to be» (як має бути).

•    Структурування діяльності компанії (або холдингу) за напрямками діяльності, для яких встановлюються цільові показники - виділяються центри відповідальності.
•    Визначення для кожного виділеного центру відповідальності показника або набору показників, за які його керівник нестиме відповідальність.
•    Розробка для кожного центру відповідальності форми бюджету і визначення алгоритму розрахунку як планових, так і фактичних показників, що входять до нього.
•    Встановлення регламенту взаємодії учасників бюджетного процесу на етапах планування, виконання, контролю, обліку та аналізу виконання планових показників.
•    Здійснення зв'язку системи мотивації зі встановленими показниками керівників центрів відповідальності.
•    Впровадження процедур бюджетування, включаючи автоматизацію процесів планування, обліку, контролю та аналізу.