Оптимізація бізнес-процесів і побудова обліків за центрами відповідальності

 • Аналіз стратегії розвитку.
 • Визначення концепції реорганізації структури компанії з метою оптимізації системи її функціонування.
 • Опис бізнес-процесу «as is» (як є).
 • Створення оптимальної структури бізнес-процесів «to be» (як має бути).
 • Розробка та затвердження положення про бізнес-процеси і положеннях про підрозділи на основі бізнес-процесу «to be» (як має бути).
 • Структурування діяльності компанії (або холдингу) за напрямками діяльності, для яких встановлюються цільові показники - виділяються центри відповідальності.
 • Визначення для кожного виділеного центру відповідальності показника або набору показників, за які його керівник нестиме відповідальність.
 • Розробка для кожного центру відповідальності форми бюджету і визначення алгоритму розрахунку як планових, так і фактичних показників, що входять до нього.
 • Встановлення регламенту взаємодії учасників бюджетного процесу на етапах планування, виконання, контролю, обліку та аналізу виконання планових показників.
 • Здійснення зв'язку системи мотивації зі встановленими показниками керівників центрів відповідальності.
 • Впровадження процедур бюджетування, включаючи автоматизацію процесів планування, обліку, контролю та аналізу.

 

 

Основний контакт