Розробка системи управлінського обліку, систем бюджетування та мотивації

 • Розробка і автоматизація системи бюджетування, обліку факту і проведення контролю та аналізу виконання бюджетів.
 • Розробка форматів бюджетів підприємства.
 • Розробка бізнес-процесу «бюджетування».
 • Розробка методики поточного контролю виконання бюджетів.
 • Розробка документа «положення про систему бюджетування».
 • Розробка комп'ютерної моделі розрахунку бюджетів компанії в середовищі MS Excel.
 • Розробка форматів балансу, звіту про прибутки і збитки та звіту про рух грошових коштів.
 • Визначення переліку показників ефективності діяльності (KPI) для ключового персоналу.
 • Розробка системи мотивації персоналу на базі KPI.
 • Розробка системи оплати праці на основі KPI.
 • Створення / настройка моделі бонус-калькулятора.
 • Визначення політики нематеріальної мотивації.
 • Розробка Положення про навчання персоналу.
 • Розробка рекомендацій по системі нематеріальної мотивації.
 • Короткий опис форматів управлінської звітності для нефінансових менеджерів.
 • Приведення в порівнянний вигляд облікових і планових даних.
 • Розробка управлінського плану рахунків і різних видів аналітики.
 • Розробка форматів оперативних звітів та утворення управлінської інформації.
 • Розробка бізнес-процесу «ведення управлінського обліку».
 • Розробка документа «положення про систему управлінського обліку».
 • Проведення навчання роботі з фінансовою управлінською інформацією для нефінансових менеджерів.


Основний контакт