Централізоване казначейство

Впровадження централізованого казначейства в групі компаній 

У жорстких умовах посткризової економіки ніхто не може дозволити собі таку розкіш, як втрати через недоліки в управлінні грошовими потоками. Особливо це стосується дійсно великих бізнесів, організованих за принципом холдингу. Неузгодженість дій фінансових керівників окремих підприємств для групи компаній в цілому призводить до касових розривів і проблем в операційній діяльності, серйозних витрат на додаткове залучення дорогих позикових коштів і зниження рентабельності.

Добре працююче централізоване казначейство дозволяє планувати рух грошових коштів в рамках всього холдингу, ефективно перерозподіляти фінансові ресурси між підприємствами, скорочувати необхідність в зовнішньому фінансуванні, забезпечувати більш лояльні умови співпраці з кредитними установами, а також знижувати собівартість за рахунок комплексних закупівель матеріальних ресурсів.

Наш підхід поєднує вигоди типового рішення (різке скорочення бюджету проекту, термінів впровадження і повернення інвестицій, надійність і апробованість на практиці) з гнучкістю індивідуальної адаптації під умови конкретного бізнесу.

Головними цілями процесу управління грошовими коштами, як правило, є: поліпшення платоспроможності компанії, зниження ризиків касових розривів і більш раціональне використання коштів.

Компанія може створити казначейство (розрахунковий центр) як окремий підрозділ, або делегувати відповідні функції певній групі співробітників Фінансово-економічної служби. І в тому, і в іншому випадках потрібно структурувати грошові потоки, регламентувати основні процеси: лімітування платежів, проходження заявок на платіж, планування надходжень, формування платіжного календаря.

Основний контакт