• Розробка СЗП (BSC) та оптимізація структури

Розробка СЗП (BSC) та оптимізація структури

 

•    Формалізація бачення і загальної стратегії розвитку компанії.
•    Визначення функціональних стратегій в напрямках BSC.
•    Побудова причинно-наслідкового ланцюжка стратегічних цілей компанії.
•    Визначення показників, за допомогою яких буде оцінюватися досягнення цілей.
•    Визначення цільових значень показників (спільно з співробітниками компанії).
•    Визначення системи цілей і показників для структурних підрозділів компанії.
•    Побудова системи цілей і показників для ключових співробітників.
•    Побудова взаємозв'язку стратегічних карт відділів та служб зі стратегічною картою компанії в цілому.
•    Розробка заходів, необхідних для досягнення стратегічних цілей.

•    Діагностика існуючих проблем в організації системи управління компанією і розробка рекомендацій для їх усунення.
•    Удосконалення організаційної структури.
•    Моделювання і вдосконалення бізнес - процесів.
•    Побудова системи ключових показників (KPI).
•    Розробка системи управлінської звітності (MRS).
•    Формалізація існуючої організаційної структури, системи взаємодії та внутрішньокорпоративних регламентів.