Розробка СЗП (BSC) та оптимізація структури

 • Формалізація бачення і загальної стратегії розвитку компанії.
 • Визначення функціональних стратегій в напрямках BSC.
 • Побудова причинно-наслідкового ланцюжка стратегічних цілей компанії.
 • Визначення показників, за допомогою яких буде оцінюватися досягнення цілей.
 • Визначення цільових значень показників (спільно з співробітниками компанії).
 • Визначення системи цілей і показників для структурних підрозділів компанії.
 • Побудова системи цілей і показників для ключових співробітників.
 • Побудова взаємозв'язку стратегічних карт відділів та служб зі стратегічною картою компанії в цілому.
 • Розробка заходів, необхідних для досягнення стратегічних цілей.
 • Діагностика існуючих проблем в організації системи управління компанією і розробка рекомендацій для їх усунення.
 • Удосконалення організаційної структури.
 • Моделювання і вдосконалення бізнес - процесів.
 • Побудова системи ключових показників (KPI).
 • Розробка системи управлінської звітності (MRS).
 • Формалізація існуючої організаційної структури, системи взаємодії та внутрішньокорпоративних регламентів.  

Основний контакт