• Оцінка бізнесу й цілісних майнових комплексів, цінних паперів

Оцінка бізнесу й цілісних майнових комплексів, цінних паперів

 

Оцінка вартості бізнесу - це визначення вартості компанії як майнового комплексу, здатного приносити прибуток його власникові. При проведенні оцінювальної експертизи визначається вартість всіх активів компанії: нерухомого майна, машин і встаткування, складських запасів, фінансових вкладень, нематеріальних активів. Крім того, окремо оцінюється ефективність роботи компанії, її минулі, справжні та майбутні доходи, перспективи розвитку й конкурентне середовище на даному ринку, а потім проводиться порівняння оцінюваної компанії з підприємствами-аналогами. На підставі такого комплексного аналізу визначається реальна оцінка вартості бізнесу, як майнового комплексу, здатного приносити прибуток.

 

Окремим випадком оцінки вартості бізнесу є оцінка підприємства та оцінка основних коштів компанії. Дані послуги також надаються нашою оцінною компанією.


Оскільки уявлення про корисність залежить від конкретних інтересів покупця, оцінювачеві доводиться визначати різні види вартості: ринкову, відновлювальну, ліквідаційну, інвестиційну й т.п.


Оцінка вартості бізнесу необхідна у наступних, найбільш характерних випадках:


•    продаж бізнесу;
•    продаж частини майна підприємства (бізнесу);
•    реорганізація (злиття, поділ, поглинання й т.п.) та ліквідація підприємства, що проводяться як за рішенням його власників, так і за рішенням арбітражного суду при банкрутстві підприємства;
•    купівля-продаж акцій підприємства на ринку цінних паперів (купівля підприємства або його частини, що знаходяться в акціонерній власності);
•    купівля-продаж частки (внеску) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю (частка оцінюється в грошових одиницях);
•    передача підприємства в оренду. Оцінка вартості важлива для призначення орендної плати та здійснення наступного викупу орендарем (якщо це передбачено договором оренди);
•    здійснення інвестиційного проекту розвитку бізнесу (підприємства), коли для його обґрунтування необхідно знати початкову вартість цього бізнесу (підприємства);
•    одержання кредиту під заставу майна підприємства (іпотеки);
•    страхування майна підприємства;
•    переоцінки основних коштів.

 

Принципове значення має той факт, що якісна ринкова оцінка не обмежується обліком лише одних витрат, пов'язаних з виробництвом товару, вона обов'язково бере до уваги економічний імідж - стан підприємства на ринку, фактор часу, ризики, рівень конкуренції. Оцінювач підходить до визначення вартості з позицій економічної концепції фірми. Оцінка, таким чином, є ринкова вартість будь-якого об'єкту, що породжує дохід або потік готівки, визначається виходячи з поточної вартості очікуваного майбутнього потоку готівки, дисконтованого по нормі відсотка, що відображає необхідну інвестором норму прибутку для порівняних по ризику інвестицій.
 
Оцінка вартості цінних паперів - це визначення ринкової вартості пайових цінних паперів (звичайних і привілейованих акцій), боргових цінних паперів (облігацій та векселів), похідних цінних паперів (опціонів, ф'ючерсів), емітованих державними органами, фінансовими інститутами (біржами, банками), підприємствами та організаціями.


Основними ситуаціями оцінки вартості цінних паперів є:


•    оцінка цінних паперів при здійсненні угод по їхній купівлі - продажу;
•    оцінка цінних паперів при реструктуризації підприємства;
•    при внесенні цінних паперів у статутний капітал іншої юридичної особи;
•    оцінка цінних паперів при визначенні вартості застави при кредитуванні;
•    при передачі цінних паперів у довірче керування й т.д.
•    визначення поточної ринкової вартості компанії та її активів.