Оцінка нематеріальних активів

Одним із приорітетних напрямків компанії є оцінка нематеріальних активів. Дана оцінка актуальна при організації спільних підприємств, франчайзингу, реорганізації та продажу бізнесу та в інших випадках, що припускають повну або часткову передачу прав користування ім'ям компанії, її  товарним знаком і т.д.

Ми оцінюємо:

•    бренди та ділову репутацію фірми («гудвіл»);
•    ліцензії, патенти та «ноу-хау»;
•    технічну документацію;
•    програмні продукти;
•    бази даних та права на їхнє використання;
•    об'єкти авторського права;
 

Подібна оцінка часто використовується в рамках оцінки загальної ефективності бізнесу або його окремих підрозділів, що займаються дослідженнями та розробками, зайнятих безпосереднім виробництвом нематеріальних активів.

Основний контакт