• Розробка системи управлінського обліку, систем бюджетування та мотивації

Розробка системи управлінського обліку, систем бюджетування та мотивації

 

•    Розробка і автоматизація системи бюджетування, обліку факту і проведення контролю та аналізу виконання бюджетів.
•    Розробка форматів бюджетів підприємства.
•    Розробка бізнес-процесу «бюджетування».
•    Розробка методики поточного контролю виконання бюджетів.
•    Розробка документа «положення про систему бюджетування».
•    Розробка комп'ютерної моделі розрахунку бюджетів компанії в середовищі MS Excel.
•    Розробка форматів балансу, звіту про прибутки і збитки та звіту про рух грошових коштів.

•    Визначення переліку показників ефективності діяльності (KPI) для ключового персоналу.
•    Розробка системи мотивації персоналу на базі KPI.
•    Розробка системи оплати праці на основі KPI.
•    Створення / настройка моделі бонус-калькулятора.
•    Визначення політики нематеріальної мотивації.
•    Розробка Положення про навчання персоналу.
•    Розробка рекомендацій по системі нематеріальної мотивації.

•    Короткий опис форматів управлінської звітності для нефінансових менеджерів.
•    Приведення в порівнянний вигляд облікових і планових даних.
•    Розробка управлінського плану рахунків і різних видів аналітики.
•    Розробка форматів оперативних звітів та утворення управлінської інформації.
•    Розробка бізнес-процесу «ведення управлінського обліку».
•    Розробка документа «положення про систему управлінського обліку».
•    Проведення навчання роботі з фінансовою управлінською інформацією для нефінансових менеджерів.