• Про BDO в Україні

Про BDO в Україні

 

Міжнародна компанія з глибоким розумінням українського ринку


Представники українського бізнесу довгий час чекали появи на ринку аудиторських і консультаційних послуг сильної компанії, яка працювала б в тому ж стилі і на такому ж високому рівні якості, як і всесвітньо відомі аудиторські і консультаційні компанії, але в той же час була б вітчизняною і такою, що володіє глибокими місцевими знаннями.

Сьогодні BDО в Україні – провідна аудиторсько-консалтингова компанія, що надає широкий спектр послуг з аудиту, корпоративних фінансів, ризик-менеджменту, реструктуризації бізнесу, бізнес та ИТ консалтингу, податкової та юридичної практики, бухгалтерського аутсорсингу, оціночної практики, стійкого розвитку та інше.

Близько 200 співробітників працює в офісах компанії, розташованих у Києві, Дніпропетровську, Львові та Одесі.

Наші фахівці  володіють сертифікатами зразка CIPA та CAP,  міжнародними сертифікатами АССА,  і мають великий практичний досвід застосування МСФЗ та МСА.
BDO в Україні відповідає критеріям постанови № 390 від 4 червня 2015 року, по яких залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності деяких суб'єктів господарської діяльності державного сектора економіки (перша група).

 

ТОВ «БДО»
 
Ідентифікаційний код 20197074

Дата видачі сертифікату аудитора керівника: Савченко Алла Іванівна, Серія А №000059 від 23.12.1993 р.
   
Ознайомитися зі Свідоцтвом Аудиторської Палати України про включення ТОВ «БДО» да реєстру аудиторських фірм та аудиторів, тут.

Компанія пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг. Ознайомитися зі Свідоцтвом про відповідність системи контролю якості, виданого аудиторською палатою України, тут.

Назва посади, відповідальної за внутрішній контроль якості: Заступник директора з управління ризиками та якістю аудиту, Дзюба Лілія Анатоліївна, контактний телефон (044) 3932687

Ознайомитися зі Страховим полісом, що підтверджує страхування ТОВ «БДО» своєї професійної діяльності, тут.

Ознайомитися зі Свідоцтвом Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, тут.

Ознайомитися зі Свідоцтвом Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, тут.

Ознайомитися з Сертифікатом на систему менеджменту якості SIC.MS.008.ISO9001.300 від 08.09.2017 що підтверджує, що система менеджменту якості ТОВ "БДО" стосовно: - 69.20  діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» (ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги») можна тут.

Ознайомитися з Сертифікатом на систему менеджменту якості SIC.MS.008.ISO9001.299 від 08.09.2017 що підтверджує, що система менеджменту якості ТОВ "БДО Консалтинг"  відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» (ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги») можна тут.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» інформує про  існування у нього умов, що забезпечують дієву систему конфіденційного зберігання інформації стосовно замовників аудиторських послуг, відповідно до вимог, установлених АПУ, а саме: в Товаристві затверджена та доведена до відома працівників Політика та процедура забезпечення безпеки підприємства, де визначено:

склад конфіденційної інформації;

місця знаходження (локалізації) аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;

порядок доступу до місць знаходження аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;

порядок організації роботи з паперовими та електронними документами, які належать до складу конфіденційної інформації;

інформування замовників про запроваджену систему зберігання конфіденційної інформації;

відповідальність за розголошення конфіденційної інформації;

порядок розв’язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації.

 

Перелік суб'єктів, де аудиторська фірма ТОВ «БДО» провела обов'язковий аудит в минулому календарному році:

  
ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»
ПАТ «Енергія»
ПАТ «Запорізький виробничий  алюмінієвий комбінат»
ПАТ Агрофірма "Троянда"
ПАТ "Київська Русь"
ПАТ "Петрокоммерцбанк Україна"
ТОВ "Нометрос" (РУШ)
ТОВ "Столиця Інвест Сервіс"
ТОВ "Паритет Інвест"
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»

 

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)BDOMacroSigner|(hash)2066ba9fec2726afd2fd6b3a06b0bc573ae88fcc0ffaf14ec6e8a8e4a20cddd4%}