Вірусна трансформація: Як змінилося ставлення роботодавців до охорони праці?

Вірусна трансформація: Як змінилося ставлення роботодавців до охорони праці?

Вікторія Суханенко, фахівець з охорони праці BDO in Ukraine, відповіла на низку запитань про те, які чинники вплинули на реформування охорони праці в Україні, що необхідно для сталого розвитку компаній в нових реаліях, як ефективно організувати процедуру щодо встановлення вимог з охорони праці в умовах пандемії й до чого потрібно бути готовим у майбутньому.

Вікторія Суханенко
Керівник напряму Консалтинг у галузі охорони праці BDO в Україн
і

 

Спалах пандемії коронавіруса створив безпрецедентну ситуацію в усьому світі, призвів до масштабних змін у звичному образі життя й економічній діяльності. Пов’язана з нею масова самоізоляція й обмеження назавжди змінили формати функціонування бізнесу. У роботодавців відбулося кардинальне ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ставлення до безпеки праці й здоров’я працівників. Якщо керівник не керує небезпечними ризиками на робочих місцях, то небезпечні ризики керують ним і призводять до втрат найціннішого — здоров’я й життя співробітників.

«Наразі людство переживає 4 етап — протидіє третій хвилі епідемії й мінімізує її наслідки в період наростання»

Одна з тематик масштабної онлайн-конференції 2020 року від БДО в Україні "Rethink Your Business" Challenges of Digital Transformation, була присвячена питанням зміни ставлення роботодавців до охорони праці в складні часи пандемії. Отже, в рамках конференції, Вікторія Суханенко, фахівець з охорони праці BDO in Ukraine, відповіла на низку запитань про те, які чинники вплинули на реформування охорони праці в Україні, що необхідно для сталого розвитку компаній в нових реаліях, як ефективно організувати процедуру щодо встановлення вимог з охорони праці в умовах пандемії й до чого потрібно бути готовим у майбутньому.

Етапи протидії спалаху захворювання

На основі досвіду боротьби з епідеміями основних смертельних захворювань Всесвітня організація охорони здоров’я розрізняє п’ять найважливіших етапів протидії спалаху захворювання:

 1. Прогнозування нових захворювань з метою їхнього найшвидшого виявлення та вжиття заходів протидії.
 2. Раннє виявлення спалаху захворювання у тварин і людей.
 3. Стримування захворювання на ранніх стадіях його поширення.
 4. Протидія епідемій.
 5. Усунення ризику спалаху інфекційного захворювання або його викорінення.

Наразі людство переживає 4 етап — протидіє третій хвилі епідемії й мінімізує її наслідки в період наростання.

«Пандемія COVID-19 — один з нових чинників ризику, що показують, що організації використовують застарілий підхід»
Статистика травматизму

Для бізнесу ефективна система охорони праці — одна з необхідних умов стабільного функціонування. У міру того, як ускладняються технології, збільшується кількість потенційно небезпечних чинників і істотно зростає ціна помилки, питання забезпечення безпечної роботи виходять на перший план.

Людське життя, людський чинник як ніколи раніше виходять на перше місце. Для підприємств усіх форм власності, пріоритетним завданням стоїть переосмислення питань безпеки праці та здоров’я працівників.

Нині додаткову небезпеку становить Гостра респіраторна хвороба COVID-19. Для деяких категорій працівників вона входить до Переліку професійних захворювань.

Передумови реформ у сфері охорони праці

Причина смертності, травматизму й захворюваності, пов’язаних з роботою — у всьому світі постійно змінюється. Ці зміни можуть бути поступовими або кардинальними, але в будь-якому випадку впливають на безпеку, здоров’я і благополуччя працівників. Звичний підхід до управління ризиками недостатній в складних умовах, з якими стикаються нині організації.

Пандемія COVID-19 — лише один з нових чинників ризику, що показують, що організації використовують застарілий підхід.

Відбулося ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ — масштабні заходи й новаторські політичні рішення абсолютно необхідні для подолання кризи, для збереження рівня життя населення і відновлення економіки й добробуту після COVID-19.

Передумови до реформ охорони праці очевидні. Це насамперед зміна ставлення власників і самих працівників до питань безпеки на робочих місцях:

 • попит на безпечне і якісне робоче середовище
 • реальне зниження рівня небезпечних випадків
 • потреба в розвитку культури безпеки

А також, розвиток інновацій у виробництві та промислових технологіях в епоху четвертої промислової революції:

 • сучасні ІТ-технології
 • цифрова трансформація управлінських і виробничих процесів, що прискорюється
 • зміна професійних даних і компетенцій працівників висувають нові вимоги до управління процесами з безпеки й охорони праці
   
Реформи ОП в Україні

Наразі реформування охорони праці в Україні проходить у двох ключових напрямах — на рівні законодавства і з урахуванням діджиталізації й цифрової трансформації.

Необхідність впровадження міжнародних стандартів у сфері охорони праці в нашій країні набуває особливого практичного значення через прагнення України до Європейської спільноти, так і Закон України «Про охорону праці» прийнятий 1992 року застарів зі зрозумілих причин.

Підписавши й ратифікувавши Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Україна 2014 року взяла на себе зобов’язання забезпечувати поступову адаптацію законодавства відповідно до напрямів, визначених в Угоді, й ефективне їхнє виконання.

Для виконання своїх зобов’язань, передбачених Угодою, наша країна зобов’язується поступово (від 2 до 10 років) наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у сфері здоров’я та безпеки праці, імплементувавши 27 директив ЄС. Але варто відзначити ключову Директиву 89/391/ЕЕС від 12 червня 1989 р. «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки і здоров’ю працівників на робочому місці».

«Безумовно — недоліки фінансування, застаріле обладнання, яке потребує модернізації залишаються реальністю, але процеси незворотні, цього вимагає конкуренція й час»
Управління професійними ризиками

Сутність реформування системи управління охороною праці України полягає:

 • в переході від системи реагування на події та матеріальної компенсації несприятливих наслідків до системи оцінки та управління професійними ризиками та усунення причин небезпек
 • в переході від системи страхування, що ґрунтується на формальних страхових тарифах, розрахованих за середніми показниками за видами економічної діяльності, до системи страхування, що ґрунтується на індивідуальних тарифах, розрахованих за фактичними показниками професійного ризику в організації

Система управління професійними ризиками має на меті:

 • скорочення числа працівників, постраждалих або загиблих у результаті нещасних випадків
 • зниження питомої ваги працівників в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам
 • скорочення частки організацій (особливо промислових підприємств) з незадовільними умовами праці
Інформаційні технології у сфері охорони праці

Розвиток нових технологій, що дають змогу автоматизувати робочі процеси, цифровізація виробництва — істотно впливають на реформування й переосмислення питань охорони праці в Україні. Пандемія значно прискорила впровадження цих процесів.

Діяльність сервісної лінії консалтингу у сфері охорони праці, компанії БДО, спрямована так само на пошук і впровадження нових рішень удосконалення робочих процесів та контролю безпеки праці для наших клієнтів.

Підприємства України зацікавлені в Програмах, які дадуть змогу знайти ефективні цифрові рішення автоматизації рутинних процесів — скоротити час на проведення аналізу стану ОП, оперативно виявити «вузькі» місця у функціонуванні СУОП і підвищити ефективність, знизити травматизм, підвищити культуру безпеки.

Цифрова техніка, засоби автоматизації та робототехніка, застосування нанотехнологій, штучний інтелект, «Інтернет речі», «великі дані», сенсорні технології, — усе це стає все більш реальним для вдосконалення охорони праці.

Українські підприємства загалом досягли певного рівня зрілості, що допомагає впровадити необхідні нові технології для підвищення ефективності заходів у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Безумовно — недоліки фінансування, застаріле обладнання, яке потребує модернізації залишаються реальністю, але процеси незворотні, цього вимагає конкуренція й час.

Повернення співробітників

На основі ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ, перетворень і змін, одним з актуальних питань для компаній наразі є розробка стратегії і практичного плану щодо продовження стійкого ведення бізнесу в нових реаліях.

Аналіз поточних практик показує, що під час розроблення стратегії одним з ключових чинників є оцінка можливості роботи в дистанційному режимі та стану здоров’я працівників.

Лідери компаній визначають, кому з працівників необхідно перебувати на робочих місцях для виконання критично важливих для бізнесу функцій, враховуючи додаткові вимоги у зв’язку з COVID-19, а також, хто може продовжувати роботу в дистанційному режимі.

Що необхідно для повернення працівників до робочого середовища в нових реаліях після COVID-19?

Перевірте готовність компанії до повернення в робоче середовище підприємства, проаналізувавши — трудові відносини, охорону праці та сталий розвиток.

Можливо виділити такі глобальні практики, пов’язані з поверненням на робочі місця підприємств у період пандемії й після:
 

 1. Робочий простір переживе повне переосмислення. Серед можливих нововведень, які найближчим часом можуть з’явитися в приміщеннях роботодавця, названо односторонній рух по робочому середовищу, моніторинг місцезнаходження працівників на території роботодавця й автоматичне оповіщення при порушенні соціальної дистанції, обладнання та мобільні додатки для самотестування на COVID-19, робочі меблі з антимікробною поверхнею й повністю запаковані ланч-бокси. Істотної трансформації очікують приміщення типу відкриті офіси: переміщення робочих столів на безпечну дистанцію, встановлення перегородок, інформаційних плакатів і знаків безпеки.
   
 2. Нові посади. Для виконання протоколів безпеки можливе введення нових посад — таких як оператор ліфта, контролер температури і працівник, відповідальний за моніторинг контактів хворих працівників.
   
 3. Режим роботи. Щоб уникнути скупчення людей в пробках і ліфтах, компанії продумують поділ працівників на потоки. Такий поділ може бути досягнуто за допомогою змінного графіка, гнучкого робочого часу, збереження режиму дистанційної роботи, а також доступу до робочого приміщення 7 днів на тиждень.
   
 4. Конфіденційність. У зв’язку з новими процедурами тестування працівників на COVID-19, а також відстеження контактів хворих, виникає низка питань, пов’язаних з конфіденційністю даних працівників. Багато із цих питань вимагають подальшого законодавчого опрацювання.
«Питання промислової безпеки можна порівняти з проблемами охорони довкілля й питаннями інших видів національної безпеки»
Чим БДО в Україні може допомогти?
 • Підтримка в розробці стратегії і плану щодо виходу працівників до робочого середовища
 • Підготовлення пакету документів з охорони праці, що підтверджують дотримання обов’язкових процедур, пов’язаних з виходом працівників на робочі місця
 • Розробка матеріалів для інструктажу з охорони праці у зв’язку з виходом працівників з дистанційної роботи
 • Послуги з організації навчання навичкам надання першої допомоги
 • Розслідування випадків зараження COVID-19 на робочих місцях
 • Незалежна оцінка й діагностика системи управління охорони праці та виробничої безпеки
 • Розробка стратегій і стандартів відповідно до специфіки організації, галузі, законодавчих вимог, міжнародних стандартів та кращих практик Управління ризиками ОП і ПБ

Підприємствам також слід постійно реагувати на зміни, що відбуваються у сфері безпеки праці, і розробляти ефективні засоби у вигляді динамічних стратегій управління. Питання промислової безпеки можна порівняти з проблемами охорони довкілля й питаннями інших видів національної безпеки. Техносфера стала представляти для людини серйозну небезпеку. Хвороби і травми стають неминучими супутниками трудової діяльності, а бідність не може слугувати виправданням неуваги до безпеки і здоров’я працівників.

А ви готові до повернення працівників на робочі місця?

У вигляді БОНУСУ, ми склали перелік питань для самоперевірки, щоб можно було оцінити готовність компанії дотриматися регуляторних вимог і вимог організації охорони праці в офісі. Залиште заявку й ми вам надішлемо чек-листи для самоперевірки.

Він містить блок питань про виконання вимог роботодавцем, до виходу працівників у виробничі простори і виконання вимог за проф. заходами роботодавцем після виходу працівників на робочі місця.

Потрібна консультація з питань Охорони праці та техніки безпеки?

Напишіть нам і наші консультанти незабаром зв’яжуться з вами.

Подивитися запис можна на нашому каналі YouTube