• Realise | Реструктуризація та розподіл ризику: все перевіряється на практиці
Публікація:

Realise | Реструктуризація та розподіл ризику: все перевіряється на практиці

21 жовтня 2020

Внаслідок Covid-19 підприємства стикаються зі значними перебоями в ланцюжках поставок, коливаннями попиту й низкою інших проблем, які ще рік тому навряд чи можна було собі уявити. І, внаслідок цього, спільно з третіми сторонами, вони вживають різних заходів — наприклад, прагнучи переукласти контракти, відстрочити платежі і переглянути умови фінансування. В групах проводять реструктуризацію з метою адаптації до ринкових умов. Внаслідок внутрішніх і зовнішніх змін профілі ризику змінюються як для групи, так і всередині групи. Ризик є ключовим фактором, що визначає результати трансфертного ціноутворення, тому необхідно розуміти зміну ризику і визначати наслідки цієї зміни для трансфертного ціноутворення.

Жодне обговорення ризику не буде повним без урахування програми ОЕСР «Ерозія бази і зміщення прибутку» (BEPS), завершену в 2015 році. BEPS є одним з найбільших трансформаційних подій у сфері міжнародного оподаткування за останні десятиліття. На тлі зростаючої, політизованої уваги до податкових питань транснаціональних корпорацій, BEPS, високорезонансний проєкт ОЕСР, був розрахований на два роки і направлений на «повторне залучення» основ міжнародної системи, яка випередила зміни в бізнесі, при цьому, за оцінками, збитки корпоративного податку на прибуток склали від 100 до 240 мільярдів доларів США на рік.

У жовтні 2015 року було випущено тринадцять заключних звітів за трьома ключовими темами: принцип прозорості, послідовності і «реального змісту». Це був тільки початок, і зараз світ «після BEPS» переживає тривалий період здійснення, коли теорія стає реальністю в складних, взаємопов'язаній структурі внутрішнього законодавства і двосторонніх узгоджених договорів. Нові структури, такі як Компоненти 1 і 2 для вирішення проблем цифрової економіки, засновані на принципах, закладених в BEPS.

З огляду власних особливостей трансфертне ціноутворення займає першорядне, в BEPS воно зайняло центральне місце. Рекомендації ОЕСР щодо перерозподілу оподаткування і відповідного змісту представлені в оновлених главах Керівництва ОЕСР з трансфертного ціноутворення, а також те, як в них вирішується питання про ризик.

Визначення змісту трансфертного ціноутворення

Поняття «обмежений ризик» організації або «звичайна» організація поширене у сфері трансфертного ціноутворення, і такі організації часто залучають низький, стабільний прибуток. Радикально змінена зовнішня середа ризиків нині привертає увагу до цих традиційних характеристик, а глобальні обставини вимагають переоцінки основного змісту, особливо в тому, що стосується ризику. Але що ж таке зміст?

Крім спроб визначити зміст, ОЕСР сформулювала звід точніших способів і рекомендацій стосовно окремих фактів і обставин, щоб зрозуміти зміст трансфертного ціноутворення. Одна з таких основ пов'язана з ризиком.

Ризик є важливою частиною аналізу трансфертного ціноутворення. Його значення випливає з принципу, згідно з яким ризик і винагорода йдуть разом на відстані витягнутої руки. Сторона, що несе ризики, пов'язані зі створенням вартості, зазвичай, отримує вигоду (або бере на себе збитки) на комерційних умовах.

З цього випливає, що очікуваний прибуток може бути визначений ступенем ризику, який буде нести юридична особа. Ризик може бути перенесений відповідно до договору, і це призводить до планування, при якому значний ризик визначений за угодою і використовується як підстава для обґрунтування характеру організації. У нинішніх умовах питання може бути не стільки стосовно планування, скільки стосовно реагування, тобто хто дійсно несе ризик при трансферному ціноутворенні.

Питання про ризик проти контролю ризику має вирішальне значення, і система ОЕСР допомагає визначити, хто приймає на себе ризик, контролює його і в кого є можливість ризикувати. Підставою для цього є поведінка сторін і людей, і як це співвідноситься з договірною позицією.

В загальних рисах, структура вимагає оцінки:

  • Хто приймає на себе ризик (за контрактом)
  • Хто керує і контролює ризик
  • Хто несе і здатний нести ризик.

Структура показує, що в тих випадках, коли існує невідповідність між договірним прийняттям ризику, а також контролем і здатністю, ці останні аспекти повинні передбачати ефективний перерозподіл ризику при визначенні і встановленні трансфертних цін.

У бізнесі, зазвичай, спостерігається поділ щоденного виконання функцій щодо зниження ризику і контролю за зниженням ризику. Одна з ключових проблем для платників податків і адміністрації буде полягати в тому, щоб зрозуміти, хто контролює ризики. Чи достатньо того, щоб рада директорів визначила політику управління ризиками? Чи означає контроль за ризиками фактичне виконання повсякденних функцій, безпосередньо пов'язаних з ними?

«Здатність» вживати заходів для досягнення результатів щодо зниження ризиків є важливим критерієм. Здатність, зокрема, передбачає розуміння ризику, наявність особи, яка приймає рішення і володіє достатньою компетенцією і досвідом, доступом до відповідної інформації та фактичним результатом прийняття рішень. Це відрізняється від «простого оформлення» результатів прийняття рішень де-небудь ще. Надійний функціональний аналіз повинен містити «'можливість»', яка передбачає перевірку на відповідність договірної позиції, з урахуванням здатності нести ризик.

З огляду на те, чи дійсно етикетка відображає вміст жестяної банки? Чи дійсно організація має обмежений ризик? Це питання буде неодноразово задане в найближчі місяці й роки в міру того, як вплив Covid-19 буде слабшати.

Що це означає для реструктуризації та зміни бізнесу?

Незалежно від того, чи змінюється профіль ризику внаслідок виникнення зовнішнього ризику або внутрішньої реорганізації бізнесу, необхідно оцінити позицію з трансфертного ціноутворення. Це містить оцінку того, які економічно значущі ризики, хто несе ризики за контрактом, і хто здатний їх прийняти. Необхідно також мати уявлення про «зміст» — діяльності і людей, що приймають ключові рішення з управління.

Без цього бізнес може зіткнутися з деякими труднощами в майбутньому через негайні дії щодо перерозподілу ризиків навколо груп. Дізнаватися назву організації, і розуміти  зміст розподілу  ризиків — не завжди легка робота, але вона завжди важлива. Отже, чи дійсно назва описує те, що знаходиться в жестяній банці? Як часто кажуть: все перевіряється на практиці.

 

Source BDO Global