• Realise | Управління інтелектуальною власністю: старанність — запорука успіху
Публікація:

Realise | Управління інтелектуальною власністю: старанність — запорука успіху

07 вересня 2020


У цій серії статей ми висвітлили ряд проблем у сфері оподаткування та трансфертного ціноутворення, з якими стикаються транснаціональні корпорації внаслідок поточних економічних умов. У нашій останній статті ми зосередили увагу на низці ключових сфер, до яких повинні підготуватися транснаціональні корпорації у зв'язку з невизначеною ситуацією, в якій вони працюють, і високою ймовірністю розширення діяльності податкових служб з метою відшкодування витрат, пов'язаних з прийнятими нині стимулюючими заходами.

У цій статті ми розглянемо деякі конкретні аспекти управління інтелектуальною власністю (ІВ). Зокрема, ми стикаємось із ситуаціями, коли транснаціональні корпорації задають такі питання:

  • Зараз вдалий час для переміщення ІВ?
  • Як я можу оцінити ІВ з урахуванням поточної невизначеності?
  • Чи слід очікувати нових податків для бізнесу, що базується на ІВ?

А зараз ми розглянемо деякі загальні міркування щодо кожного з цих питань, які можуть представляти інтерес для тих з вас, хто розглядає схожі проблеми.

 

Зараз вдалий час для переміщення ІВ?

Зазвичай, це питання задають транснаціональні корпорації, які були зацікавлені в реструктуризації бізнесу; проте вірогідність серйозних податкових наслідків потенційно змусила їх утриматися від цього. Нині, з огляду на вплив COVID-19 на підприємницьку діяльність, оцінка ІВ теоретично може бути дещо депресивною (особливо в тих випадках, коли ІВ оцінюється з використанням методології дохідного підходу на основі прогнозів доходів). Таким чином, з огляду на нижчі доходи в нинішніх умовах, існує можливість передачі прав власності на ІВ з більш низькими податковими витратами. Однак, перш ніж приймати такі рішення, необхідно розглянути і змоделювати всі податки, зокрема податки на експатріацію.

Незважаючи на те, що подібна практика це хороший шанс для багатонаціонального бізнесу здійснювати операцію з більш низькими податковими витратами, слід враховувати і більш загальне питання про те, чи має така угода сенс для бізнесу загалом. Наприклад, як було описано в попередній статті, існує висока ймовірність того, що податкові органи будуть уважно стежити за діяльністю транснаціональних корпорацій, які, на їхню думку, «використовують» нинішню економічну ситуацію для зниження своїх податкових зобов'язань. Тому підготовка відповідної документації з викладенням фактів і обставин угоди і, зокрема, будь-яких аспектів або припущень, які були порушені у зв’язку з поточною економічною ситуацією, повинні бути детально задокументовані.

Крім цього, всі основні питання, які можуть виникнути під час реструктуризації бізнесу, повинні бути розглянуті в повному обсязі, a не виключені з розгляду поспіхом, щоб забезпечити вигідний податковий результат. Наприклад, першочергове значення має ретельний розгляд вимог, пов'язаних зі змістом і формою, а також необхідність того, щоб така угода була обумовлена ​​комерційними мотивами, а не податковими міркуваннями.

Загалом, переміщення інтелектуальної власності в період невизначеності вимагатиме певного рівня впевненості з боку багатонаціональної компанії щодо очікуваної вигоди, оскільки витрати на проведення реструктуризації бізнесу такого роду не малі, якщо її провести правильно, особливо з урахуванням додаткових вимог до документації щодо впливу COVID-19 на загальну реструктуризацію.

Таким чином, як це зазвичай буває стосовно питань трансфертного ціноутворення, відповідь на питання про те, чи є цей захід відповідним моментом для переміщення ІВ, — «все залежить від обставин». Це означає, що для транснаціональних корпорацій, які є сміливими і добре організованими, існує очевидна можливість отримати вигідніший податковий результат.

 

Як я можу оцінити ІВ з урахуванням поточної невизначеності?

В умовах безпрецедентної невизначеності, деякі чинники можуть сприяти більш низькій оцінці ІВ проти періоду до COVID-19. Зокрема, як уже згадувалося вище, прогнози доходів можуть виявитися несприятливими через більш широкі економічних проблем, які можуть привести до зниження показників чистого прибутку стосовно цих майбутніх доходів. Крім того, через безпрецедентну невизначеність, ставки дисконтування ймовірно можуть бути вище в нинішніх умовах, що також може призвести до більш низьких оцінок, коли використовується підхід, заснований на доходах.

Проте, на цьому етапі для більшості підприємств ми не очікуємо істотних змін у попередніх оцінках COVID-19 з урахуванням цих проблем. Хоча існує безліч припущень щодо загального впливу COVID-19 на глобальну економіку, ми очікуємо, що тільки певні сфери бізнесу, які постраждали найбільш, зможуть отримати суттєві знижки найближчим часом, наприклад, в готельному бізнесі. Як справжній безпомилковий показник для визначення правильності оцінки, транснаціональним корпораціям слід перевірити будь-які знижені оцінки, задавшись питанням про те, чи будуть вони продавати цю ІВ третій стороні за ціною, яку вони розрахували.

Тому ми рекомендуємо підхід до оцінки як «зверху вниз», так і «знизу вгору», з деякими поступовими і детальними змінами в моделі оцінки внаслідок перевірки обґрунтованості COVID-19 на загальній основі. Далі, як і у випадку з будь-якою оцінкою, ми рекомендуємо, де це можливо, застосовувати методи множинної оцінки, при цьому ідеальною є така оцінка, при якій кілька методів оцінки перекривають один одного.

 

Чи слід очікувати введення нових податків для підприємств, що засновані на ІВ?

Перш ніж COVID-19 посунув на задній план всі інші питання, на міжнародному рівні велася активна дискусія щодо пропозицій ОЕСР стосовно компонента 1 і 2 з вирішення проблеми оподаткування цифрової економіки. Крім того, багато транснаціональних корпорацій прагнули зрозуміти, які країни, швидше за все, приймуть односторонні заходи (причому Франція була однією з останніх країн, які розглядали можливість одностороннього введення податку на цифрові послуги або «DST»), якщо не вдасться досягти згоди щодо єдиного рішення з Компоненту 1. І хоча багато хто вважав, що COVID-19 буде нескінченно відкладати прийняття такого єдиного рішення, ОЕСР продовжує розробляти плани, як щодо Компоненту 1, так і щодо Компоненту 2, з метою представлення готового проєкту на початку жовтня цього року.

Важко передбачити, чи стане вплив COVID-19 каталізатором досягнення якоїсь міжнародної згоди в цій сфері. Цей аргумент буде підтримано багатьма податковими службами для визначення нових джерел доходу для відновлення своїх негативних балансів. Однак обмеження пропускної здатності, з якими стикаються практикуючі політики, а також їхнє власний внутрішній політичний тиск, може бути досить для того, щоб ускладнити досягнення такої міжнародної згоди на користь більш швидких односторонніх заходів з боротьбі з DST.

Загалом, ми очікуємо, що додаткові податки для підприємств, пов'язаних з інтелектуальною власністю, стануть більш поширеними, особливо в цифровому просторі, зі збільшенням односторонніх дій з боку податкових органів, що цілком ймовірно. Тому транснаціональним корпораціям, які планують реструктуризацію бізнесу, важливо буде розглянути питання про те, як ці чинники можуть вплинути на наявні або запропоновані ними механізми. Дійсно, можливе введення будь-якої форми цифрового податку в односторонньому порядку може стати для транснаціональних корпорацій явним стимулом до здійснення реструктуризації в цей момент.

Очевидно, що поки ми живемо в період підвищеної невизначеності, а отже, ризику, є можливості для тих, хто ретельно їх оцінює і готовий ними скористатися. Тому ми цитуємо Сервантеса, істина якої залишається незмінна й донині: «Старанність — запорука успіху».

 

Джерело BDO Global