• Погляд юриста на новий Закон про аудит

Погляд юриста на новий Закон про аудит

12 лютого 2018

Кирило Гаращук, Керівник юридичного департаменту BDO в Україні

Говорячи про цілі Закону, слід особливо підкреслити можливість виходу національних українських аудиторських компаній на європейські ринки за рахунок визнання еквівалентності систем, підвищення рівня довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних компаній, в тому числі, державних підприємств, забезпечення її прозорості, і як наслідок, залучення інвестицій, розширення ринку аудиторської діяльності.

Новий Закон «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність», перш за все, реалізує План імплементації деяких актів законодавства Європейського союзу в сфері бухгалтерського обліку та аудиту, зокрема Директиви 2006/43/ЄС, з урахуванням норм Регламенту (ЄС) № 537/2014 Європейського парламенту і Ради від 16.04.2016 року про особливі вимоги щодо аудиту суспільно значущих суб'єктів господарювання.

Зміни торкнулися і інших нормативно-правових актів. Хоча, окремі положення законопроекту викликають певні дискусії, варто визнати, що аудит в Україні переходить на новий якісний рівень. Послідовна імплементація Директив ЄС формує нові поняття та визначення в національному законодавстві України. Нововведенням в українському законодавстві можна вважати визначення таких понять, як: «ключовий партнер з аудиту», «професійна таємниця аудитора», «професійний скептицизм». Разом з тим, вперше законодавчо закріплені критерії загроз незалежності.

Закон пропонує особливі умови і обмеження до аудиторським компаній, що надають послуги з обов'язкового аудиту підприємств, що мають суспільний інтерес. Вони суттєво відрізняються від вимог до інших суб'єктів господарювання.

Відтепер, аудиторська фірма зобов'язана відповідати ряду характеристик, мати достатній рівень кваліфікації персоналу і ключового партнера при наявності в штаті за основним місцем роботи певної кількості аудиторів і залученого персоналу. Однак, основні вимоги ставляться до зобов'язань щодо забезпечення належної якості надання аудиторських послуг. Крім того, аудиторська фірма, що здійснює аудит підприємств, що мають суспільний інтерес, або члени її мережі, не має права прямо чи опосередковано надавати неаудиторські послуги такому підприємству або його материнської компанії (резиденту України) та / або дочірнім підприємствам (резидентам України).

На даний момент аудиторська діяльність є підприємницькою діяльністю. При цьому, новий закон виключає «підприємницький» елемент і визначає аудиторську діяльність як незалежну професійну діяльність аудиторів і суб'єктів аудиторської діяльності. Проте, якщо аудитор здійснює аудиторську діяльність самостійно, тобто не в складі аудиторської фірми, він повинен отримати статус фізичної особи - підприємця. Аудитор обмежений в праві на заняття іншими, не сумісними з аудиторською діяльністю, видами підприємницької діяльності, не виключаючи його права отримувати дивіденди, доходи від інших корпоративних прав, від оренди та відчуження рухомого і нерухомого майна, пасивні доходи. Аудитори можуть займатися громадською, освітньою, викладацькою та науковою діяльністю, підготовкою публікацій з отриманням відповідної винагороди.

Ще більше думок експертів про новий Закон читайте в новому випуску журналу ФДК.

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)BDORecovery|(hash)de7347183e0e56e2625fb0f11451cd975775f0ec3eccee720c379feae92032b2%}