Алла Савченко про значення незалежного аудиту для побудови та ефективності корпоративного управління в межах проєкту CORPGOV&LIVE TALK

24 лютого 2021

А також, про майбутнє (яке настало вже сьогодні), діджиталізацію, перспективи професії аудитора й необхідність безперервної синергії ключових гравців ринку для подальшого розвитку українського бізнес-середовища.

Роль аудиту для економіки важко переоцінити. Аудит одночасно виконує кілька функцій: аналітичну, управлінську, експертну, консультативну та інформаційну. Тому завдяки такому багатогранному підходу, аудит дає змогу не тільки поліпшити фінансовий стан організації, а й допоможе уникнути значних ризиків у майбутньому. Однак, значенню аудиту для систем корпоративного управління, на нашу думку, приділяється недостатньо уваги. Тому й зібралися нещодавно в рамках проєкту CORPGOV & LIVE TALK на цікаву зустріч, спікером якої стала Алла Савченко — президент, старший партнер 𝗕𝗗𝗢 𝗶𝗻 𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲.

Окрім регламентованих темою запитань, а саме зв'язок аудиту з корпоративним управлінням, вдалося озвучити та обговорити низку проблем, що спіткають український бізнес у часи пандемії. Але озвучити проблему — не вирішити її.

Спікер зауважила: «В часи нової реальності, компанії просто зобов’язані відповідати сучасним діджитал-стандартам. Нині нам необхідні нові знання, нові стратегії. Ми маємо переосмислити те, що маємо, відкрити нові смисли».

Як зазначає Алла Іванівна, мережа BDO приділяє багато уваги темі корпоративного управління. Тема корпоративного управління є дуже актуальною для багатьох країн. Зокрема, BDO USA навіть створила Центр корпоративного управління і звітності, який проводить багато досліджень з метою визначення питань діяльності та ефективного розвитку корпорацій, зокрема, питання діяльності рад директорів, змін підходів до роботи в радах директорів під впливом зовнішніх змін. 

Принципи корпоративного управління Організації економічного співробітництва й розвитку та Закон Сарбейнса-Окслі сформували нинішні погляди на корпоративне управління й регулювання зв’язку аудиту з корпоративним управлінням.

Як відомо, корпоративне управління в різних країнах відрізняється: є регулювання за принципами, а є за досить посиленими прописаними вимогами до корпоративного управління. На думку спікера, в Україні, усе ж, переважає другий тип регулювання.

Наприклад, 2017 року був прийнятий Закон «Про аудит фінансової діяльності», який вніс значні зміни в проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності для підприємств, що становлять суспільний інтерес. Цей закон регулює відносини корпоративного управління й аудиторської діяльності.

Майже завжди всім змінам у законодавстві щодо корпоративного управління передували скандальні історії пов’язані з маніпуляціями й наданням недостовірної інформації про реальний стан у компанії. Тому тільки за допомогою контролю звітності про діяльність компанії цього можна уникнути. 

Чому ж важливо говорити про взаємозв'язок корпоративного управління та аудиту? Якщо ми поглянемо на Принципи корпоративного управління ОЕСР, то побачимо, що майже кожен з них у тій або інший частині спирається на аудит. Особливо, принцип про прозорість звітності та органів управління.

 

Пандемія вплинула на всі сфери і компанії, які за останній рік здебільшого працювали в умовах постійних ризиків. Тому, як на ці ризики реагують аудитори?
 

Перехід до ризико-орієнтованих моделей корпоративного управління відбувся внаслідок засвоєння уроків світової фінансової кризи 2008 року. Варто зазначити, що в аудиті тема управління ризиками є дуже давно. Щоб виконувати свою роботу добре, аудитор має розуміти бізнес клієнта, з яким він працює. Тому розуміти бізнес без розуміння ризиків, які постають перед компанією, просто неможливо. Кожній середній аудиторській компанії (а великим компаніям 100%) необхідно мати партнерів з ризиків. Працюючи з великими масивами інформації, особливо в діджитал-середовищі, в якому ми нині живемо, розуміння й оцінка ризиків стає однією з головних завдань усього керівництва, а не тільки команди аудиторів і зовнішніх аудиторів, аудиторських комітетів, Наглядових рад, внутрішніх аудиторів у компаніях. Пандемія показала слабкі місця систем управління та вказала на необхідність приділення більше уваги управлінню ризиками.

 

А що ж з майбутнім ринком аудиторських послуг та професією аудитора?

Розвиток ринку аудиторських послуг в Україні розпочався доволі давно, наприкінці 90-х років. До професії прийшли дуже різні люди зі своїм професійним досвідом. Значним поштовхом для розвитку аудиту в Україні стало прийняття Закону про аудит. Можна сказати, що нині професія аудитора виходить на певний рівень зрілості в Україні.

Часто, аудиторська компанія одночасно надає різноманітні консалтингові послуги. Законодавство обмежує можливість надання однією аудиторською фірмою аудиторських послуг поряд з консалтинговими тільки для клієнтів, які є суспільно важливими підприємствами. Аудитори мають можливість допомогти своїм клієнтам розробити відповідні заходи реагування у сфері digital-трансформацій та кібербезпеки також. Досвід показує ефективність залучення сторонніх фахівців, які мають відповідну кваліфікацію, а також надання незалежного погляду на стратегію компанії, її позиціонування на ринку та широкий спектр інших важливих для успіху та стійкості бізнесу питань.

Нині аудиторський ринок розмежувався на дві частини: одна частина має необхідні технології для проведення дистанційного аудиту, а друга — ні. Майбутнє є тільки в тих аудиторів, хто буде інвестувати в розвиток аудиторських технологій, технологій обробки значних масивів даних, розробки зі штучним інтелектом, тобто пройдуть власну діджитал-трансформацію.

Ще одним корисним ресурсом у вивченні питання переосмислення бізнесу є інструментарій принципу Rethink, розроблений командою Центрального офісу BDO. Адже, Rethink — це основа для стратегічного розгляду й обговорення питань, пов’язаних з відновленням бізнесу після COVID-19.

Глобальне бачення BDO ми хочемо бути Advisers of the future.

 

Діджиталізація та оптимізація бізнес-процесів

Говорячи про бізнес на сучасному етапі розвитку, тут мова йде не стільки про вдосконалення наявних процесів, як про часткову й навіть повну їхню трансформацію. Безумовно, під час кризи, не кожен підприємець може дозволити собі найняти фахівців для впровадження всіх необхідних змін. І тут, у нагоді можуть стати послуги консультантів, які відкоригують вектори наявної бізнес-стратегії й допоможуть оптимізувати застосування необхідних інновацій, з огляду на сферу діяльності та потреби компанії. Нині доля digital зростає майже в кожній компанії. Пандемія значно прискорила ці процеси. Можна сказати, що вже кожна компанія в певному сенсі стала IT компанією. Компанії все частіше стикаються із загрозами кібератак. Тому акцент зовнішнього і внутрішнього аудиту, ризик-менеджменту та Наглядових рад має бути на питаннях кібербезпеки, особливо в компаніях, які є суспільно важливими.

Однією з таких інновацій є впровадження нової EPR системи, яка допоможе вміло вести й контролювати бізнес. Для малого та середнього бізнесу Алла Савченко рекомендує ознайомитися із сучасною системою планування ресурсів — SAP Business One, як вдосконалений аналог наявної 1С.

Про те, яке майбутнє чекає на професію аудитора, про гнучку систему корпоративного управління, значення аудиту для якості управління компаніями, підходи до побудови та роботи аудиторського комітету та вплив діджиталізації на бізнес-процеси та порядок денний для аудиторів і Наглядових рад, ви можете прослухати запис ефіра на сторінці Investor Relations Agency.

А команда BDO дякує організаторам проєкту 𝗖𝗢𝗥𝗣𝗚𝗢𝗩 & 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗞 за чудову ініціативу, що безумовно, сприяє розвитку українського бізнесу!

 

До зустрічі на наступних заходах.