• Оцінка екологічного впливу

Оцінка екологічного впливу

 

•    Облік біологічного різноманіття та екологічного впливу діяльності

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)OctopusDeploy|(hash)a66ba3404529a9683c8cdb9f8edc9352c057caca98b9a7706cd4293df114f0d6%}