• Оцінка екологічного впливу

Оцінка екологічного впливу

 

•    Облік біологічного різноманіття та екологічного впливу діяльності