• Стратегія сталого розвитку, звітність та комунікації

Стратегія сталого розвитку, звітність та комунікації

 

•    Розробка розширеної Системи збалансованих показників
•    Розробка ключових показників ефективності по відношенню до сталого розвитку
•    Перевірка готовності до проведення заходів зі сталого розвитку
•    Написання звітів зі Сталого розвитку та Корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)
•    Стратегія сталого розвитку та взаємодія із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами)
•    Аналіз впливу сталого розвитку на ланцюг постачань
•    Профілювання ризиків, пов'язаних зі стаим розвитком
•    Підготовка «Підсумкового щорічного звіту», який об’єднує результати економічної, суспільної та екологічної діяльності та їхній вплив

 

 

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)OctopusDeploy|(hash)a66ba3404529a9683c8cdb9f8edc9352c057caca98b9a7706cd4293df114f0d6%}