• Стратегія сталого розвитку, звітність та комунікації

Стратегія сталого розвитку, звітність та комунікації

 

•    Розробка розширеної Системи збалансованих показників
•    Розробка ключових показників ефективності по відношенню до сталого розвитку
•    Перевірка готовності до проведення заходів зі сталого розвитку
•    Написання звітів зі Сталого розвитку та Корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)
•    Стратегія сталого розвитку та взаємодія із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами)
•    Аналіз впливу сталого розвитку на ланцюг постачань
•    Профілювання ризиків, пов'язаних зі стаим розвитком
•    Підготовка «Підсумкового щорічного звіту», який об’єднує результати економічної, суспільної та екологічної діяльності та їхній вплив