• Системна інтеграція

Системна інтеграція

 
Створення інтегрованих систем управління (ERP)


•    Облікова система (бухгалтерський та управлінський облік)
•    Податковий облік
•    Облік за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)
•    Консолідація і трансформація звітності
•    Бюджетування
•    Бізнес-аналітика. Ключові показники ефективності (KPI)
•    Планування та оптимізація матеріальних потоків
•    Управління персоналом і розрахунок заробітної плати
•    Управління розрахунками (казначейство)
•    Управління закупівлями
•    Управління збутом
•    Технічне обслуговування та ремонт устаткування
•    Управління виробництвом
•    Облік витрат на капітальне будівництво