• Управління ланцюгом поставок (SCM) і складом (WMS)

Управління ланцюгом поставок (SCM) і складом (WMS)

 

•    Аналіз наявного ланцюга поставок і управління складом
•    Визначення стратегії управління ланцюгами поставок (SCM) і складом (WMS)
•    Розробка ключових показників оцінки ефективності управління поставками і процесами складування (KPI)
•    Оптимізація системи закупівель на підприємстві
•    Оптимізація системи управління складом
•    Вдосконалення процесів планування та ведення операційної діяльності
•    Моделювання системи бюджетування та управлінського контролю ланцюга поставок і процесів складування
•    Розробка технічного завдання відповідно до потреб клієнта
•    Впровадження системи управління ланцюгами поставок і складом, адаптованих під конкретні задачі замовника
•    Надання клієнту системної документації та документації користувача
•    Забезпечення необхідного рівня підготовки IT персоналу і кінцевих користувачів