• Побудова систем документообігу

Побудова систем документообігу

 

•    Аналіз функцій та завдань підрозділів компанії
•    Опис технології роботи «as is» (як є) кожного з підрозділів компанії
•    Опис технології роботи «to be» (як має бути) кожного з підрозділів та пов'язаних з ними інформаційних потоків
•    Відображення технології «to be» на структуру компанії, визначення її функціонального складу і кількості робочих місць у кожному структурному підрозділі компанії, а також опис функцій кожного працівника
•    Опис основних шляхів і алгоритмів проходження вхідних, внутрішніх та вихідних документів, а також технологій їх обробки
•    Вибір системи автоматизації документообігу та зберігання електронних документів
•    Адаптація та впровадження системи документообігу
•    Забезпечення необхідного рівня підготовки IT персоналу і кінцевих користувачів